Nøkkelinformasjon

Du får kunnskap om fagene du skal undervise i, og kompetanse til å overføre denne kunnskapen til elevene i 5.-10. trinn.

Utdanninger

Det finnes 44 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning 1.-7. trinn Bachelor, 4 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning 5.-10. trinn Bachelor, 4 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Fjords and Glaciers Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnskolelærer for trinn 5-10 (m/engelsk) - master Master, 5 år OsloMet – storbyuniversitetet LÆRMA4 43.30 48.90
Grunnskolelærer for trinn 5-10 (m/matematikk) - master Master, 5 år OsloMet – storbyuniversitetet LÆRMA4 45.80 51.10
Grunnskolelærer for trinn 5-10 (m/norsk) - master Master, 5 år OsloMet – storbyuniversitetet LÆRMA4 41.10 43.80
Grunnskolelærerutdanning Profesjonsstudium NLA Høgskolen
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Bergen LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Oslo LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bergen LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Oslo LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn- masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med matematikk LÆRMA4 48.90 51.90
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med norsk LÆRMA4 46.80 48.20
Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master Master, 5 år UiT Norges arktiske universitet LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogram Master, 5 år Universitetet i Stavanger
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk LÆRMA4 41.80 42.30
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 – Drammen Master, 5 år Universitetet i Sørøst-Norge LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 – Notodden Master, 5 år Universitetet i Sørøst-Norge LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 – Porsgrunn Master, 5 år Universitetet i Sørøst-Norge LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 – Vestfold Master, 5 år Universitetet i Sørøst-Norge LÆRMA4 Alle Alle

  • Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, uspesifisert, høyere nivå (722199)
  • Master, grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn, femårig (722106)
  • Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, annen, uspesifisert, høyere nivå (722999)
  • Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, uspesifisert, lavere nivå (622199)
  • Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå (622999)
  • Grunnskolelærerutdanning med vekt på norsk og samfunnsfag, 5.-10. trinn, fireårig (622118)
  • Grunnskolelærerutdanning med vekt på realfag, 5.-10. trinn, fireårig (622115)
  • Allmennlærerutdanning, fireårig (622101)
  • Grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn, fireårig (622113)