Nøkkelinformasjon

For å bli lærer på 5. –10. trinn, må du ta en femårig grunnskolelærerutdanning for 5. –10. trinn.

Du lærer å undervise elever på 5. –10. trinn, og om fagene du skal undervise dem i. Utdanningen legger vekt på grunnleggende ferdigheter, prøvesystemet, klasseledelse og vurdering av elevers læring.

Utdanninger

Det er 24 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning 1.-7. trinn Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet
Ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning 5.-10. trinn Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet
Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere UiT Norges arktiske universitet LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere UiT Norges arktiske universitet LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn- masterstudium (5-årig) Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med matematikk
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med norsk
Fjords and Glaciers Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Grunnskolelærer for trinn 5-10 (m/engelsk) - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærer for trinn 5-10 (m/matematikk) - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet LÆRMA4 40.70 46.00
Grunnskolelærer for trinn 5-10 (m/norsk) - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NLA Høgskolen
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Bergen
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Oslo
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bergen
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Oslo
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogram Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Stavanger
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 – Drammen Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 – Notodden Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 – Porsgrunn Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 – Vestfold Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (300 studiepoeng) Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Høgskolen i Østfold LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, 5-årig masterprogram Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Agder LÆRMA4 42.70 42.00
Grunnskolelærerutdanning master 5-10 Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Nord universitet
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bodø
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Levanger
Grunnskolelærerutdanning master 5-10 Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Nord universitet LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, KRLE
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Sogndal
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Stord
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kroppsøving, Sogndal
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kroppsøving, Stord
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kunst og håndverk
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kunst og håndverk, Stord
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, mat og helse
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, musikk
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, naturfag
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, uspesifisert, høyere nivå (722199)
  • Master, grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn, femårig (722106)
  • Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, annen, uspesifisert, høyere nivå (722999)
  • Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, uspesifisert, lavere nivå (622199)
  • Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå (622999)
  • Grunnskolelærerutdanning med vekt på norsk og samfunnsfag, 5.-10. trinn, fireårig (622118)
  • Grunnskolelærerutdanning med vekt på realfag, 5.-10. trinn, fireårig (622115)
  • Allmennlærerutdanning, fireårig (622101)
  • Grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn, fireårig (622113)