Nøkkelinformasjon

Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen.

På en utdanning innen folkehelse lærer du om hvordan man kan man kan fremme befolkningens helse, trivsel og sosiale forhold. Man lærer også å veilede og motivere enkeltpersoner til å ta gode livsstilsvalg.

Utdanninger

Det er 4 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i folkehelsearbeid Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Innlandet GENS Alle Alle
Bachelor i livsstilsendring og folkehelse Bachelor og høgskolekandidat Høyskolen Kristiania
Folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet GENS 41.00 47.40
Folkehelsearbeid, bachelorprogram Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Agder GENS Oppgis ikke Oppgis ikke

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Kandidatstudium, folkehelsevitenskap (Master of Public Health) (769908)
 • Master, folkehelsevitenskap, 1½-årig (769920)
 • Master, helsevitenskap, toårig (769915)
 • Bachelor, folkehelsearbeid, treårig (669953)
 • Bachelor, helsefremmende arbeid, treårig (669948)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, forebyggende og helsefremmende arbeid (669915)
 • Master, helsefremmende arbeid, toårig (769924)
 • Master, international community health, toårig (769918)
 • Ernæring, helse og miljøvern, toårig (669902)
 • Hovedfagskandidat, ernæring, helse- og miljøfag (769907)
 • Master, ernæring, helse- og miljøfag, toårig (769921)
 • Master of Science, public health, toårig (769940)