Nøkkelinformasjon

Utdanningen til faglærer eller yrkesfaglærer kvalifiserer deg til undervisning i enkeltfag i grunnskolen, videregående opplæring, voksenopplæring og annet kulturelt arbeid med barn og unge.

Se også lektorutdanning som er femårig lærerutdanning på universitet.

Utdanninger

Det er 13 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor yrkesfaglærer Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet
Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikk
Yrkesfaglærer, elektrofag
Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstfag
Yrkesfaglærer, informasjonsteknologi og medieprod.
Yrkesfaglærer, naturbruk
Yrkesfaglærer, restaurant- og matfag
Yrkesfaglærer, service og samferdsel
Yrkesfaglærer, teknikk og industriell produksjon
Bachelor i musikk, faglærerutdanning Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet LÆMUNT Oppgis ikke Oppgis ikke
Bachelor - 3-årig faglærarutdanning i musikk Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet
Faglærer i musikk, Bergen
Faglærer i musikk, Stord
Bachelor - 3-årig faglærarutdanning i kroppsøving og idrettsfag Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet LÆRER 47.40 50.40
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag - bachelor Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet LÆRER 42.50 47.60
Faglærer i design, kunst og håndverk - bachelor Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet LÆRER Alle Alle
Lærerutdanning, tospråklige lærere - bachelor Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet
Trafikklærer Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet TRAF Oppgis ikke 51.70
Faglærerutdanning i rytmisk musikk, bachelorprogram Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Agder
Yrkesfaglærerutdanning - bachelorstudium Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikk
Yrkesfaglærer, elektrofag
Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstfag
Yrkesfaglærer, resturant- og matfag
Yrkesfaglærer, teknikk og industriell produksjon
Trafikklærer Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet TRAF Oppgis ikke 43.50
Yrkesfaglærerutdanning Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet
Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk, Kjeller
Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk, Kjeller, nettbasert
Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk, Stavanger
Yrkesfaglærer i elektrofag, Kjeller
Yrkesfaglærer i elektrofag, Kjeller, nettbasert
Yrkesfaglærer i elektrofag, Stavanger
Yrkesfaglærer i frisør, blomster, interiør, ekspd.
Yrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag
Yrkesfaglærer i håndverk, design og prod.utvikling
Yrkesfaglærer i restaurant- og matfag
Yrkesfaglærer i salg, service og reiseliv
Yrkesfaglærer i salg, service og reiseliv, nettbasert
Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon, Kjeller
Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon, Kjeller, nettbasert
Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon, Stavanger
Faglærer i design, kunst og håndverk Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge LÆRER Alle Alle

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Fag- og yrkesfaglærerutdanninger (723)
  • Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre (7239)
  • Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre (6239)
  • Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanninger (6235)
  • Humaniora og estetikk, lærerutdanninger (6231)
  • Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanninger (6234)
  • Primærnæringer, lærerutdanninger (6236)
  • Samferdsel, tjenesteyting og sikkerhet, lærerutdanninger (6237)
  • Samfunnsfag og juridiske fag, lærerutdanninger (6232)
  • Økonomi og administrasjon, lærerutdanninger (6233)