Nøkkelinformasjon

Arkiv og dokumentasjon handler om organisering, lagring og gjenfinning av informasjon.

I tillegg lærer man problemstillinger knyttet til blant annet sikkerhet, personvern, tilgjengelighet og digitalisering.

Utdanninger

Det er 5 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Arkivvitenskap - bachelor Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet GENS Alle 49.40
Dokumentasjonsforvaltning - årsstudium Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere OsloMet – storbyuniversitetet GENS Alle 56.90
Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS Alle 44.10
Medie- og dokumentasjonsvitenskap - bachelor Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS Alle Alle
Medie- og dokumentasjonsvitenskap - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere UiT Norges arktiske universitet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Arkivkunnskap, lavere nivå (613402)
  • Bachelor, arkiv og dokumentbehandling, treårig (613425)
  • Bachelor, arkivvitenskap, treårig (613426)
  • Bachelor, medie- og dokumentasjonsvitenskap, treårig (613421)
  • Cand.philol.-utdanning, dokumentasjonsvitenskap (713401)
  • Dokumentasjonsvitenskap, lavere nivå (613403)
  • Master, dokumentarproduksjon, toårig (735906)
  • Master, medie- og dokumentasjonsvitenskap, toårig (713414)
  • Ph.d.-program, dokumentasjonsvitenskap (813402)

Relevante yrker