Universitetet i Agder favoritt ikon

Universitet
Offentlig
13 000 studenter
139 studier
38 14 10 00
Universitetet i Agder (UiA) ble etablert som universitetene i 2007, men har før det lang erfaring som høgskole. Universitetet er opptatt av at studentene skal nyte godt av egenskapene som har kjennetegnet høgskolen.

Derfor vektlegges god undervisning, nær tilknytning mellom studier og arbeidsliv, mellom studenter og ansatte, mellom campus og resten av verden – i et forskningsmiljø i utvikling.

UiA har ca. 13 000 studenter fordelt på moderne campuser i Kristiansand og Grimstad. Her tilbys et mangfold av bachelorprogram, masterprogram, doktorgradsprogram, samt en rekke årsstudier, halvårsstudier og videreutdanninger. Studietilbudet er stort og variert og dette gir også et mangfoldig miljø. Her er det stort nok til at det er spennende og utfordrende, og lite nok til at det er lett å bli kjent med både studenter og ansatte. 

Her ligger skolen

Gimlemoen 25A
4630 Kristiansand
Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
 • Studenter i auditorium
 • Campus Grimstad
 • Campus Kristiansand
 • Studenter på laben

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Økonomi og administrasjon, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 41.0
 • 43.3
Økonomi og administrasjon - siviløkonom, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og administrasjon - siviløkonom, 5-årig masterprogram Master, 5 år Kristiansand
 • MATRS
 • 43.8
 • 44.0
Vernepleie, bachelorprogram Bachelor, 3 år Grimstad
 • Generell studiekompetanse
 • 42.3
 • 49.6
Utøvende musikk, klassisk, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Utøvende musikk, klassisk - 1-årig videreutdanning Lavere nivå Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Utøvende musikk - rytmisk studieretning, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Utøvende musikk - klassisk studieretning, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Utviklingsstudiet, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 42.6
 • 44.5
Utviklingsstudier, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 45.6
 • 48.2
Tysk, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Teknologi for lærere i grunnutdanningen Årsstudium Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Teater og drama, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Sykepleie, bachelorprogram Grimstad Bachelor, 3 år Grimstad
 • NO3MA3
 • 41.7
 • 48.0
Sykepleie, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • NO3MA3
 • 46.0
 • 50.9
Statsvitenskap, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 38.8
 • 44.3
Statsvitenskap, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 35.0
 • 40.7
Statsvitenskap og ledelse, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialsykepleie, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 42.7
 • 49.5
Spesialpedagogikk 1 - Innføring i spesialpedagogikk, halvårsstudium Lavere nivå Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Spansk årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Sosiologi, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 39.6
 • 46.4
Sosiologi, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 40.8
 • 47.6
Sosiologi og sosialt arbeid, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialt arbeid, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 45.4
 • 51.6
Skolebibliotekkunnskap, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 42.1
Skolebibliotekkunnskap 3 - informasjonskompetanse og leseutvikling, påbyggingsstudium Lavere nivå Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Skolebibliotekkunnskap 2: Barne- og ungdomslitteratur Lavere nivå Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Sexologi, tverrfaglig videreutdanning deltid Lavere nivå Grimstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Samtidsteater, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 37.5
 • 42.0
Samfunnskommunikasjon, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsfag, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Oppgis ikke
 • 45.0
Rytmisk musikk, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettsvitenskap, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 50.0
 • 54.2
Religion, filosofi og samfunn, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, etikk og samfunn, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Religion, etikk og samfunn, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Regnskap og revisjon - siviløkonom, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning, deltid Lavere nivå Grimstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid, videreutdanning Lavere nivå Grimstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid, masterprogram Master, 2 år Grimstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13 Årsstudium Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (heltid) Årsstudium Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning Årsstudium Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d.-program i helse- og idrettsvitenskap Forskerutdanning/PhD Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 38.2
 • 47.5
Pedagogikk, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 39.6
 • 53.2
Oversetting og interkulturell kommunikasjon - engelsk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Norsk som andrespråk og kulturkunnskap, halvårsstudium Lavere nivå Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordisk språk og litteratur, masterprogram for utenlandske studenter Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordisk språk og litteratur, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordisk språk og litteratur, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Nordisk språk og litteratur, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Naturfag årsstudium Årsstudium Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Høyere nivå Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Multimedieteknologi og -design, bachelorprogram Bachelor, 3 år Grimstad
 • Generell studiekompetanse
 • 32.5
 • 40.4
Multimedia and Educational Technology, Master's Programme Master, 2 år Grimstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Mekatronikk, masterprogram Master, 2 år Grimstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • REALFA
 • Alle
 • Alle
Matematikk, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • REALFA
 • Alle
 • Alle
Master's Programme in Global Development and Planning Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in English Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Markedsføring og ledelse, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 41.3
 • 43.0
Litteratur, film og teater, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 30.8
 • 38.9
Litteratur, film og teater, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 39.3
 • 47.3
Likestilling, halvårsstudium Lavere nivå Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterutdanning Master, 5 år Kristiansand
Lektor, 8.-13. trinn, m/historie i første studieårLÆRMA451.553.3
Lektor, 8-13 trinn,m/fremmedspr. i første studieårLÆRMA443.541.4
Lektor, 8.-13. trinn, m/idrett i første studieårLÆRMA452.353.8
Lektor, 8.-13. trinn, m/religion i første studieårLÆRMA449.651.8
Lektor, 8-13 trinn, m/matematikk i første studieårLÆREAL41.144.2
Lektor, 8-13 trinn, m/naturfag i første studieårLÆREAL
Lektor, 8-13, m/samf. kunnsk. i første studieårLÆRMA451.553.1
Lektor, 8.-13. trinn, m/engelsk i første studieårLÆRMA449.051.9
Lektor, 8.-13. trinn, m/norsk i første studieår LÆRMA450.850.6
Kystsoneøkologi, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunstfag, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og håndverk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Kunst og håndverk, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 43.5
Kommunikasjon, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
Kommunikasjon, medieproduksjon, bachelorGenerell studiekompetanse40.044.3
Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, bachelor Generell studiekompetanse34.641.8
Kommunikasjon, årsstudium Årsstudium Kristiansand
Kommunikasjon, medieproduksjon, årsstudiumGenerell studiekompetanse36.047.4
Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, årsstudium Generell studiekompetanseAlle39.6
Klinisk helsevitenskap, masterprogram Master, 2 år Grimstad Lokalt opptak Lokalt opptak
IT og informasjonssystemer, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 38.3
 • 48.5
IT og informasjonssystemer, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 36.0
 • 53.4
Innovative Governance and Public Management, Nordic Master Programme Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Innovasjon og kunnskapsutvikling, masterprogram Master, 2 år Grimstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Ingeniørfag - maskin, bachelorprogram Bachelor, 3 år Grimstad
 • HING
 • Alle
 • Alle
Ingeniørfag - fornybar energi, bachelorprogram Bachelor, 3 år Grimstad
 • HING
 • Alle
 • Alle
Ingeniørfag - elektronikk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Grimstad
 • HING
 • Alle
 • Alle
Ingeniørfag - data, bachelorprogram Bachelor, 3 år Grimstad
 • HING
 • Alle
 • Alle
Ingeniørfag - byggdesign, bachelorprogram Bachelor, 3 år Grimstad
 • HING
 • Alle
 • Alle
Informasjonssystemer, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, masterprogram Master, 2 år Grimstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, 5-årig masterprogram Master, 5 år Grimstad
 • SIVING
 • Alle
 • Alle
Industriell økonomi og teknologiledelse, masterprogram Master, 2 år Grimstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell økonomi og teknologiledelse, 5-årig masterprogram Master, 5 år Grimstad
 • SIVING
 • 46.0
 • 52.0
IKT årsstudium Årsstudium Grimstad
 • Generell studiekompetanse
Idrettsvitenskap, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrett, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 43.2
 • 47.1
Idrett, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 46.1
 • 49.3
HR og organisasjonsutvikling Lavere nivå Grimstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Historie, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Helse- og sosialinformatikk, erfaringsbasert masterprogram, deltid Erfaringsbasert master Grimstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, 2-årig masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, 5-årig masterprogram Master, 5 år Kristiansand
 • LÆRMA4
 • 45.2
 • 45.4
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, 5-årig masterprogram Master, 5 år Kristiansand
 • LÆRMA4
 • 41.4
 • 43.6
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, 2-årig masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Fysikk, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • REALFA
 • Alle
 • Alle
Friluftsliv, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 38.3
 • 46.4
Fransk, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Fornybar energi, masterprogram Master, 2 år Grimstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs for ingeniørutdanning - Kristiansand Forkurs Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs for ingeniørutdanning Forkurs Grimstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Folkehelsevitenskap, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Folkehelsearbeid, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 39.7
 • 48.0
Filosofi, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Filmvitenskap og filmproduksjon, påbyggingsstudium Årsstudium Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Faglærerutdanning i musikk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Faglærerutdanning for tospråklige, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • LÆRTON
Executive Master of Business Administration Erfaringsbasert master Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
European Integration, 1-semester Programme Høyere nivå Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Ernæring, mat og kultur, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 44.7
 • 52.1
Ernæring, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • MEROD
 • Alle
 • Alle
Engelsk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Engelsk, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Didactics of Mathematics, Joint Nordic Master Programme Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Den nasjonale rektorutdanningen Høyere nivå Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Cybersikkerhet, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Comparative Educational Studies Lavere nivå Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Bygg, masterprogram Master, 2 år Grimstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Biologi, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • REALFA
 • 44.7
 • 46.7
Biologi, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • REALFA
 • Alle
 • Alle
Bioingeniørfag, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • BIOI
 • 46.6
 • 51.5
Barnevern, 5-årig masterprogram Master, 5 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagelærerutdanning, bachelorprogram, Grimstad Bachelor, 3 år Grimstad
 • Generell studiekompetanse
 • 33.3
 • 40.7
Barnehagelærerutdanning, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 33.9
 • 41.5
Barnehagekunnskap, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Anvendt filosofi, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Utøvende musikk, klassisk - 1-årig videreutdanning Lavere nivå Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Utviklingsstudiet, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 42.6
 • 44.5
Tysk, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Teknologi for lærere i grunnutdanningen Årsstudium Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Teater og drama, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Statsvitenskap, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 35.0
 • 40.7
Spesialpedagogikk 1 - Innføring i spesialpedagogikk, halvårsstudium Lavere nivå Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Spansk årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Sosiologi, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 40.8
 • 47.6
Skolebibliotekkunnskap 3 - informasjonskompetanse og leseutvikling, påbyggingsstudium Lavere nivå Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Skolebibliotekkunnskap 2: Barne- og ungdomslitteratur Lavere nivå Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Sexologi, tverrfaglig videreutdanning deltid Lavere nivå Grimstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsfag, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Oppgis ikke
 • 45.0
Religion, etikk og samfunn, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning, deltid Lavere nivå Grimstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid, videreutdanning Lavere nivå Grimstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13 Årsstudium Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (heltid) Årsstudium Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning Årsstudium Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 39.6
 • 53.2
Norsk som andrespråk og kulturkunnskap, halvårsstudium Lavere nivå Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordisk språk og litteratur, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Naturfag årsstudium Årsstudium Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Matematikk, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • REALFA
 • Alle
 • Alle
Litteratur, film og teater, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 39.3
 • 47.3
Likestilling, halvårsstudium Lavere nivå Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og håndverk, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 43.5
Kommunikasjon, årsstudium Årsstudium Kristiansand
Kommunikasjon, medieproduksjon, årsstudiumGenerell studiekompetanse36.047.4
Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, årsstudium Generell studiekompetanseAlle39.6
IT og informasjonssystemer, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 36.0
 • 53.4
IKT årsstudium Årsstudium Grimstad
 • Generell studiekompetanse
Idrett, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 46.1
 • 49.3
HR og organisasjonsutvikling Lavere nivå Grimstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Fysikk, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • REALFA
 • Alle
 • Alle
Friluftsliv, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 38.3
 • 46.4
Fransk, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Forkurs for ingeniørutdanning - Kristiansand Forkurs Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs for ingeniørutdanning Forkurs Grimstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Filosofi, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Filmvitenskap og filmproduksjon, påbyggingsstudium Årsstudium Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Ernæring, mat og kultur, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 44.7
 • 52.1
Engelsk, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Comparative Educational Studies Lavere nivå Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Biologi, årsstudium Årsstudium Kristiansand
 • REALFA
 • Alle
 • Alle
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Økonomi og administrasjon, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 41.0
 • 43.3
Vernepleie, bachelorprogram Bachelor, 3 år Grimstad
 • Generell studiekompetanse
 • 42.3
 • 49.6
Utøvende musikk - rytmisk studieretning, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Utøvende musikk - klassisk studieretning, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Utviklingsstudier, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 45.6
 • 48.2
Sykepleie, bachelorprogram Grimstad Bachelor, 3 år Grimstad
 • NO3MA3
 • 41.7
 • 48.0
Sykepleie, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • NO3MA3
 • 46.0
 • 50.9
Statsvitenskap, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 38.8
 • 44.3
Spesialpedagogikk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 42.7
 • 49.5
Sosiologi, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 39.6
 • 46.4
Sosialt arbeid, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 45.4
 • 51.6
Skolebibliotekkunnskap, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 42.1
Samtidsteater, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 37.5
 • 42.0
Rettsvitenskap, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 50.0
 • 54.2
Religion, etikk og samfunn, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Pedagogikk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 38.2
 • 47.5
Oversetting og interkulturell kommunikasjon - engelsk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Nordisk språk og litteratur, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Multimedieteknologi og -design, bachelorprogram Bachelor, 3 år Grimstad
 • Generell studiekompetanse
 • 32.5
 • 40.4
Matematikk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • REALFA
 • Alle
 • Alle
Markedsføring og ledelse, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 41.3
 • 43.0
Litteratur, film og teater, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 30.8
 • 38.9
Kunst og håndverk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Kommunikasjon, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, bachelorGenerell studiekompetanse34.641.8
Kommunikasjon, medieproduksjon, bachelor Generell studiekompetanse40.044.3
IT og informasjonssystemer, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 38.3
 • 48.5
Ingeniørfag - maskin, bachelorprogram Bachelor, 3 år Grimstad
 • HING
 • Alle
 • Alle
Ingeniørfag - fornybar energi, bachelorprogram Bachelor, 3 år Grimstad
 • HING
 • Alle
 • Alle
Ingeniørfag - elektronikk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Grimstad
 • HING
 • Alle
 • Alle
Ingeniørfag - data, bachelorprogram Bachelor, 3 år Grimstad
 • HING
 • Alle
 • Alle
Ingeniørfag - byggdesign, bachelorprogram Bachelor, 3 år Grimstad
 • HING
 • Alle
 • Alle
Idrett, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 43.2
 • 47.1
Historie, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Folkehelsearbeid, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 39.7
 • 48.0
Faglærerutdanning i musikk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Faglærerutdanning for tospråklige, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • LÆRTON
Ernæring, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • MEROD
 • Alle
 • Alle
Engelsk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Biologi, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • REALFA
 • 44.7
 • 46.7
Bioingeniørfag, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • BIOI
 • 46.6
 • 51.5
Barnehagelærerutdanning, bachelorprogram, Grimstad Bachelor, 3 år Grimstad
 • Generell studiekompetanse
 • 33.3
 • 40.7
Barnehagelærerutdanning, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • 33.9
 • 41.5
Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Anvendt filosofi, bachelorprogram Bachelor, 3 år Kristiansand
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Økonomi og administrasjon - siviløkonom, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og administrasjon - siviløkonom, 5-årig masterprogram Master, 5 år Kristiansand
 • MATRS
 • 43.8
 • 44.0
Utøvende musikk, klassisk, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap og ledelse, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialsykepleie, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosiologi og sosialt arbeid, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnskommunikasjon, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Rytmisk musikk, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Religion, filosofi og samfunn, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Regnskap og revisjon - siviløkonom, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid, masterprogram Master, 2 år Grimstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordisk språk og litteratur, masterprogram for utenlandske studenter Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordisk språk og litteratur, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Høyere nivå Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Multimedia and Educational Technology, Master's Programme Master, 2 år Grimstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Mekatronikk, masterprogram Master, 2 år Grimstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Global Development and Planning Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in English Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterutdanning Master, 5 år Kristiansand
Lektor, 8.-13. trinn, m/historie i første studieårLÆRMA451.553.3
Lektor, 8-13 trinn,m/fremmedspr. i første studieårLÆRMA443.541.4
Lektor, 8.-13. trinn, m/idrett i første studieårLÆRMA452.353.8
Lektor, 8.-13. trinn, m/religion i første studieårLÆRMA449.651.8
Lektor, 8-13 trinn, m/matematikk i første studieårLÆREAL41.144.2
Lektor, 8-13 trinn, m/naturfag i første studieårLÆREAL
Lektor, 8-13, m/samf. kunnsk. i første studieårLÆRMA451.553.1
Lektor, 8.-13. trinn, m/engelsk i første studieårLÆRMA449.051.9
Lektor, 8.-13. trinn, m/norsk i første studieår LÆRMA450.850.6
Kystsoneøkologi, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunstfag, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk helsevitenskap, masterprogram Master, 2 år Grimstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Innovative Governance and Public Management, Nordic Master Programme Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Innovasjon og kunnskapsutvikling, masterprogram Master, 2 år Grimstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjonssystemer, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, masterprogram Master, 2 år Grimstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, 5-årig masterprogram Master, 5 år Grimstad
 • SIVING
 • Alle
 • Alle
Industriell økonomi og teknologiledelse, masterprogram Master, 2 år Grimstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell økonomi og teknologiledelse, 5-årig masterprogram Master, 5 år Grimstad
 • SIVING
 • 46.0
 • 52.0
Idrettsvitenskap, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Helse- og sosialinformatikk, erfaringsbasert masterprogram, deltid Erfaringsbasert master Grimstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, 2-årig masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, 5-årig masterprogram Master, 5 år Kristiansand
 • LÆRMA4
 • 45.2
 • 45.4
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, 5-årig masterprogram Master, 5 år Kristiansand
 • LÆRMA4
 • 41.4
 • 43.6
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, 2-årig masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Fornybar energi, masterprogram Master, 2 år Grimstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Folkehelsevitenskap, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Executive Master of Business Administration Erfaringsbasert master Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
European Integration, 1-semester Programme Høyere nivå Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Didactics of Mathematics, Joint Nordic Master Programme Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Den nasjonale rektorutdanningen Høyere nivå Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Cybersikkerhet, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Bygg, masterprogram Master, 2 år Grimstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnevern, 5-årig masterprogram Master, 5 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagekunnskap, masterprogram Master, 2 år Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Ph.d.-program i helse- og idrettsvitenskap Forskerutdanning/PhD Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Utøvende musikk, klassisk - 1-årig videreutdanning Lavere nivå Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk 1 - Innføring i spesialpedagogikk, halvårsstudium Lavere nivå Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Sexologi, tverrfaglig videreutdanning deltid Lavere nivå Grimstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning, deltid Lavere nivå Grimstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid, videreutdanning Lavere nivå Grimstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13 Årsstudium Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Høyere nivå Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
IKT årsstudium Årsstudium Grimstad
 • Generell studiekompetanse
HR og organisasjonsutvikling Lavere nivå Grimstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Helse- og sosialinformatikk, erfaringsbasert masterprogram, deltid Erfaringsbasert master Grimstad Lokalt opptak Lokalt opptak
Executive Master of Business Administration Erfaringsbasert master Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
European Integration, 1-semester Programme Høyere nivå Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak
Den nasjonale rektorutdanningen Høyere nivå Kristiansand Lokalt opptak Lokalt opptak