Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 140
Søknadskode (SO): 201130

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

29. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Å være barnehagelærer handler om å legge til rette for lek, gode opplevelser og mestring. Du blir en viktig rollemodell for barna, og bidrar til å skape en trygg hverdag fylt med omsorg og glede.

Barnehagelærerutdanningen ved UiA gir deg en helt unik mulighet: Du utdanner deg til verdens viktigste yrke samtidig som du nyter godt av sørlandsbyen Kristiansand. En by som har det meste, og er nær det meste: Kultur, natur, sportsmuligheter og uteliv.

På UiA kjennetegnes barnehagelærerutdanningen ved et godt faglig og sosialt læringsmiljø. Hos oss vil du møte dyktige forelesere som både engasjerer seg i studentene og som har god kjennskap til barnehagefeltet. Gjennom turer og ekskursjoner blir du godt kjent med dine medstudenter.

Vi har et godt etablert samarbeid med våre partnerbarnehager i hele Agder. Barnehagene har erfaring med å ta imot studenter, noe som sikrer et godt møte med yrket. Du får praksis i barnehage allerede fra første semester.

Som barnehagelærerstudent ved UiA vil du ha mulighet til å ta et utvekslingssemester ved en av våre partnerinstitusjoner i Australia, Storbritannia (Nord-Irland), Danmark eller USA.

UiA har et stort, mangfoldig og aktivt studentmiljø for lærerstudenter hvor våre linjeforeninger spiller en viktig rolle. Universitetet er stort nok til mangfold og lite nok til nærhet og har aktiviteter for enhver smak. Det er lett å bli kjent med andre, og vi tilbyr en god start med trygge rammer.

På UiA har du også mulighet til videre faglig utvikling ved å ta en mastergrad i barnehagekunnskap.

Hva lærer du?

Gjennom en barnehagelærerutdanning på UiA får du mulighet til å arbeide med din personlige og profesjonelle utvikling gjennom teoretisk kunnskap, reflektert utprøving og utforskning i praksis. På studiet vil du møte varierte, spennende, studentaktive undervisningsformer, og du vil utvikle trygghet i både skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Gruppearbeid er en gjennomgående undervisningsform i hele utdanningen. Gjennom gruppearbeid vil du få god øvelse i samarbeid og kommunikasjon, som vil være svært relevante ferdigheter når du skal ut i jobb.

Noen av de øvrige undervisningsformene du møter på studiet vil være:

  • Forelesninger
  • Seminarundervisning
  • Praktisk undervisning
  • Prosjektarbeid
  • Ekskursjoner

Undervisningen er organisert i seks tverrfaglige kunnskapsområder som er nært knyttet opp mot fagområdene du finner i rammeplan for barnehagen.

Praksis er en stor og naturlig del av utdanningen, og den er integrert i alle kunnskapsområder. Totalt skal du gjennom de tre årene få minimum 100 dagers veiledet praksis, hvorav 95 av dem er i barnehage. Fem dager får du være i barneskolen med fokus på overgang fra barnehage til skole. For å sikre en best mulig praksis, med mest mulig læring, er det 100 % tilstedeværelse i praksis.

Barnehagelærerutdanningen er en lederutdanning. Pedagogisk ledelse vil du møte som et gjennomgående tema i hele utdanningen, både gjennom teori og praksis, og det vil være en tydelig progresjon fra første til siste studieår.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor - barnehagelærerutdanning

Alle utdanninger innen