Fakta

Sted:
Grimstad
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

29. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

AI og IoT-studiet gir deg et unikt konkurransefortrinn i markedet. Studieprogrammet har to valgretninger; AI (Artificial Intelligence) og IoT (Internett of Things). Våre dyktige forelesere og veiledere gir deg personlig oppfølging gjennom hele studiet, i utviklings- og forskningsprosjekt, samt i forelesningssalen. I tett samarbeid med våre verdensledende forskere kan du fordype deg innenfor nyskapende områder: AI, computer vision, data science og beslutningsstøtte, eller IoT med mobil- og trådløs kommunikasjon, datanettverk, 5G og edge computing.

Masterstudiet kan tas både på heltid over to år og deltid over fire år. Undervisningen skjer som hovedregel på campus, og universitetet forventer at både heltids- og deltidsstudenter møter og deltar aktiv i undervisningen. Som deltidsstudent må du sette av to dager pr uke til undervisningsaktiviteter på campus. Studenter som har fått opptak til studiet velger om de skal følge heltids- eller deltidsplan når de semesterregistrerer seg ved studiestart.

Vi samarbeider med regionale, nasjonale og internasjonale bedrifter, universiteter og offentlig sektor. Du får tilbud om masterprosjekter enten innenfor pågående forsknings- og utviklingsaktiviteter, eller i samarbeid med en bedrift. Som student kan du også velge å ta et internship (praksis) som del av mastergraden din. Med en mastergrad fra vårt internasjonale masterprogram, kan du få spennende jobbmuligheter i det globale arbeidsmarkedet innenfor utvikling, nyskaping, og faglig ledelse.

Hva lærer du?

Studieretningen IoT fokuserer på moderne kommunikasjonsteknologi, sikkerhet, utvikling og bruk av tjenester. AI-retningen fokuserer på forskjellige tekniske aspekter ved kunstig intelligens, samt anvendelse i aktuelle domener. I tillegg vil du lære om prosjektgjennomføring, forskningsmetoder, teamarbeid og gruppedynamikk. Som student på masterprogrammet i AI og IoT deltar du aktivt i seminarer og prosjekter som tar for seg nye og aktuelle temaer. God kontakt med næringslivet gjør at mange studenter arbeider med masteroppgaver bygd på relevante problemstillinger fra eksterne oppdragsgivere.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Opptakskravet er fullført og bestått treårig bachelorgrad i ingeniørfag, basert på nasjonal rammeplan, innen fagområdene data, elektronikk, fornybar energi eller mekatronikk.

Søkere med bakgrunn fra fornybar energi må ha bestått emner innen grunnleggende objektorientert programmering og reguleringsteknikk.

Søkere med bakgrunn fra mekatronikk må ha bestått emner innen grunnleggende objektorientert programmering og innebygde datasystemer.

Videre stilles følgende krav som delvis går ut over minimumskravene i rammeplanen:

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Undervisningen foregår på engelsk.

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi - sivilingeniør - Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Alle utdanninger innen