Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

201479

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Stiller du ofte spørsmål ved tingene rundt deg? Er du ofte interessert i å forstå en problemstilling bedre?

Filosofi er å stille de store spørsmålene og reflektere omkring virkelighet, kunnskap, argumentasjon og etiske valg. Anvendt filosofi er filosofi med særlig fokus på filosofiens anvendelsesmuligheter på konkrete praktiske og teoretiske problemstillinger.

Filosofi er spesielt anvendbart når det gjelder å klargjøre forutsetninger, begreper og argumentasjonsformer som ligger til grunn for ulike problemstillinger. Et bachelorstudium i anvendt filosofi gir deg muligheten for å tilegne deg en klarere, mer kritisk og dypere forståelse av relevante problemstillinger. Av spesiell interesse er fordypningsemner i for eksempel samfunnsetiske, økonomiske og religiøse problemstillinger.

Emnet Humanister i praksis (TFL201) gir en unik mulighet til å anvende kunnskap i arbeidslivet. Entreprenørskap for humanister (TLF108) er også praksisrettet emne som kan inngå som et valgemne i studiet.

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal du

  • få evne til å formulere en problemstilling, klargjøre dens begrepsbruk og forutsetninger og følge den opp gjennom videre filosofisk utforskning
  • tilegne deg bred kunnskap om temaer, teorier og metoder som er sentrale innenfor filosofifaget
  • få trening i å bruke filosofisk litteratur for å belyse faginterne, fageksterne og generelle samfunnsmessige problemstillinger
  • lære å arbeide selvstendig og reflektere analytisk, kritisk og systematisk over faglige spørsmål, over egen faglig utvikling og anvende faget på andre og nye områder
  • delta i faglige diskusjoner innenfor filosofi, og kunne anvende din filosofiske kunnskap og metoder i andre faglige og samfunnsmessige diskusjoner.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i filosofi

Alle utdanninger innen