Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) er ein vitskapleg høgskole med rundt 550 studentar og 22 studuim.

KHiO er ein sterkt spesialisert institusjon som tilbyr utdanningar på bachelor- og masternivå innanfor fagfelta biletkunst, kunst og handverk, design, dans, teater og opera. KHiO har også eit eige ph.d.-program i kunstnarisk utviklingsarbeid.

KHiO skal utdanne kunstnarar og designarar og drive kunstarisk utviklingsarbeid og forsking på høgt internasjonalt nivå. Målet er å vere leiande innanfor utdanning av skapande og utøvande kunstnarar og designarar.

KHiO held til ved Akerselva på Grünerløkka i Oslo i eit ombygd industrilokale etter Christiania Seilduksfabrikk. Her disponerer vi 43 000 kvadratmeter brutto, som i tillegg til undervisningsrom inneheld fleire scener, prøverom, gallerirom, og verkstader med spesialutstyr tilpassa dei ulike spesialutdanningane innan scenekunst, visuell kunst og design.

Kunsthøgskolen i Oslo

Telefon: 22 99 55 00

Studiesteder:

  • Kunsthøgskolen i Oslo

Utdanningstilbud

Det er 22 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted
Bachelor i klassisk ballett Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Kunsthøgskolen i Oslo
Bachelor i grafisk design og illustrasjon Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Kunsthøgskolen i Oslo
Bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Kunsthøgskolen i Oslo
Bachelor i jazzdans Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Kunsthøgskolen i Oslo
Bachelor i klesdesign og kostymedesign Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Kunsthøgskolen i Oslo
Bachelor i samtidsdans Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Kunsthøgskolen i Oslo
Bachelor i skodespelarfag Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Kunsthøgskolen i Oslo
Bachelor i regi Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Kunsthøgskolen i Oslo
Bachelor i billedkunst Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Kunsthøgskolen i Oslo
Master i dans Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Kunsthøgskolen i Oslo
Master i design Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Kunsthøgskolen i Oslo
Master i koreografi Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Kunsthøgskolen i Oslo
Master i opera Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Kunsthøgskolen i Oslo
Master i teater Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Kunsthøgskolen i Oslo
Master i medium- og materialbasert kunst Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Kunsthøgskolen i Oslo
Master i kunst og offentlige rom Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Kunsthøgskolen i Oslo
Master i teater - CDPR Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Kunsthøgskolen i Oslo
Bachelor i medium- og materialbasert kunst Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Kunsthøgskolen i Oslo
Master i billedkunst Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Kunsthøgskolen i Oslo
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i dans Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Kunsthøgskolen i Oslo