Utdanningstilbud

Viser 38 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Master i psykisk helse i et livsløpsperspektiv Master og høyere Elverum
Motiverende intervju Årsstudium og kortere Elverum
Profesjonsfaglig digital kompetanse Årsstudium og kortere Desentralisert - Kongsvinger, Elverum, Hamar
Psykisk helse og utvikling hos barn og unge Årsstudium og kortere Elverum
Relasjoner og læring i et traumesensitivt perspektiv Årsstudium og kortere Elverum
Støtte etter krise Årsstudium og kortere Elverum
Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse, rus- og avhengighetsarbeid Årsstudium og kortere Elverum
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (Elverum) Årsstudium og kortere Elverum
Veilederutdanning for praksisveiledere i helse-, sosial- og velferdstjenesten Årsstudium og kortere Elverum, Lillehammer
Videreutdanning i diabetessykepleie Årsstudium og kortere Elverum
Videreutdanning i eldreomsorg - med vekt på psykisk helse Årsstudium og kortere Elverum
Videreutdanning i rehabilitering, samhandling og ledelse Årsstudium og kortere Elverum
Videreutdanning i sosialpedagogikk Årsstudium og kortere Elverum
Årsstudium i jordbruk Årsstudium og kortere Blæstad GENS Alle Alle
Årsstudium i jordbruk - nettbasert Årsstudium og kortere Blæstad GENS Alle Alle
Årsstudium i kroppsøving og idrettsfag Årsstudium og kortere Elverum GENS Trukket Trukket
Årsstudium i mat, ernæring og helse Årsstudium og kortere Elverum GENS Alle Alle
Årsstudium i økologisk landbruk Årsstudium og kortere Blæstad GENS Alle Alle

Om lærestedet

Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) tilbyr vi fleksible utdanninger ved seks ulike studiesteder. I tillegg til gradsstudiene på bachelor-, master- og doktorgradsnivå har høgskolen et bredt tilbud av årsstudier og kortere kurs som svarer på samfunnets behov for livslang læring.