Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

 • helse- og sosialfag
 • lærar- og musikkutdanning
 • idrett, friluftsliv og folkehelse
 • ingeniør- og maritime fag
 • natur- og samfunnsfag
 • økonomi og leiing

Høgskulen på Vestlandet

Telefon: 55 58 58 00

Studiesteder:

 • Førde
 • Sogndal
 • Bergen
 • Stord
 • Haugesund

Utdanningstilbud

Kategori

 • Universitet og høgskole

Nivå

- Vis alle -
Bachelor, 3 år
Erfaringsbasert master
Forkurs
Forskerutdanning/PhD
Høyere nivå
Lavere nivå
Master, 2 år
Master, 5 år
Årsstudium

Studiested

- Vis alle -
Bergen
Førde
Haugesund
Sogndal
Stord

Etter- og videreutdanning

- Vis alle -
Dette lærestedet tilbyr 326 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Sorter synkende Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet Bachelor, 3 år Bergen Generell studiekompetanse 42.10 48.30
Bachelor i fornybar energi Bachelor, 3 år Sogndal Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelor i fysioterapi Bachelor, 3 år Bergen Generell studiekompetanse 51.60 56.20
Bachelor i Fysioterapi Bachelor, 3 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i geologi og geofare Bachelor, 3 år Sogndal REALFA Alle Alle
Bachelor i idrett, trening og helse Bachelor, 3 år Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i informasjonsteknologi Bachelor, 3 år Bergen MATRS 35.10 49.10
Bachelor i informasjonsteknologi Bachelor, 3 år Førde MATRS Alle Alle
Bachelor i ingeniørfag, allmenn maskinteknikk Bachelor, 3 år Bergen HING Alle Alle
Bachelor i ingeniørfag, automatisering med robotikk Bachelor, 3 år Bergen HING Alle Alle
Bachelor i ingeniørfag, automatisering med robotikk Bachelor, 3 år Førde HING Alle Alle
Bachelor i ingeniørfag, automatisering med robotikk Bachelor, 3 år Haugesund HING Alle Alle
Bachelor i ingeniørfag, automatisering med robotikk for fagskuleingeniørar, nett- og samlingsbasert Bachelor, 3 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, automatisering med robotikk y-veg Bachelor, 3 år Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, automatisering med robotikk y-veg Bachelor, 3 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, Brannsikkerheit Bachelor, 3 år Haugesund HING Alle Alle
Bachelor i ingeniørfag, bygg Bachelor, 3 år Bergen HING Alle Alle
Bachelor i ingeniørfag, bygg Bachelor, 3 år Førde HING Alle Alle
Bachelor i ingeniørfag, bygg, y-veg Bachelor, 3 år Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, cyberfysisk nettverksteknologi Bachelor, 3 år Bergen HING Alle Alle
Bachelor i ingeniørfag, data Bachelor, 3 år Bergen HING Alle 42.70
Bachelor i ingeniørfag, elektronikk Bachelor, 3 år Bergen HING Alle Alle
Bachelor i ingeniørfag, elkraftteknikk Bachelor, 3 år Bergen HING Alle Alle
Bachelor i ingeniørfag, elkraftteknikk Bachelor, 3 år Førde HING Alle Alle
Bachelor i ingeniørfag, elkraftteknikk for fagskuleingeniørar, nett- og samlingsbasert Bachelor, 3 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, elkraftteknikk y-veg Bachelor, 3 år Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, energiteknologi Bachelor, 3 år Bergen HING Alle Alle
Bachelor i ingeniørfag, havteknologi Bachelor, 3 år Bergen HING Alle Alle
Bachelor i ingeniørfag, HMS Bachelor, 3 år Haugesund HING Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, marinteknikk Bachelor, 3 år Bergen HING Alle Alle
Bachelor i ingeniørfag, maskin Bachelor, 3 år Haugesund HING Alle Alle
Bachelor i ingeniørfag, maskin for fagteknikarar Bachelor, 3 år Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, miljøteknologi og industriell kjemi Bachelor, 3 år Bergen HING Alle Alle
Bachelor i ingeniørfag, produksjonsteknikk Bachelor, 3 år Bergen HING Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i landmåling og eigedomsdesign Bachelor, 3 år Bergen Generell studiekompetanse 40.90 47.50
Bachelor i landskapsplanlegging med landskapsarkitektur Bachelor, 3 år Sogndal Generell studiekompetanse 41.30 46.40
Bachelor i Maritime Management Bachelor, 3 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i natur og opplevingsbasert reiseliv, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelor i nautikk Bachelor, 3 år Haugesund MARTE 36.50 43.10
Bachelor i nautikk Y-veg Bachelor, 3 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i radiografi Bachelor, 3 år Bergen Generell studiekompetanse 44.30 49.40
Bachelor i sjukepleie Bachelor, 3 år Førde, Haugesund , Bergen, Stord
Sykepleie, Bergen, høst NO3MA3 50.40 53.40
Sykepleie, Førde, høst NO3MA3 41.10 45.00
Sykepleie, Førde, vår NO3MA3 37.00 42.60
Sykepleie, Haugesund, høst NO3MA3 41.90 45.90
Sykepleie, Stord, høst NO3MA3 41.30 44.80
Bachelor i sjukepleie (desentralisert) Bachelor, 3 år Førde, Haugesund , Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i sjukepleie, Haugesund Bachelor, 3 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i sjukepleie, Stord Bachelor, 3 år Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i sosialt arbeid Bachelor, 3 år Bergen, Sogndal
Sosialt arbeid, Bergen Generell studiekompetanse 49.00 53.50
Sosialt arbeid, Sogndal Generell studiekompetanse 42.00 47.60
Bachelor i sosialt arbeid Bachelor, 3 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i teiknspråk og tolking Bachelor, 3 år Bergen Generell studiekompetanse Alle 47.10
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år Bergen, Sogndal
Vernepleie, Bergen Generell studiekompetanse 44.60 51.30
Vernepleie, Sogndal Generell studiekompetanse 39.60 47.50
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i vernepleie, deltid Bachelor, 3 år Haugesund , Sogndal
Vernepleie, Haugesund, deltid Generell studiekompetanse Nytt Nytt
Vernepleie, Sogndal, deltid Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelor i økonomi og administrasjon - deltid Bachelor, 3 år Haugesund Generell studiekompetanse Alle 43.50
Bachelor i økonomi og administrasjon, Bergen Bachelor, 3 år Bergen Generell studiekompetanse 47.30 50.80
Bachelor i økonomi og administrasjon, Haugesund Bachelor, 3 år Haugesund Generell studiekompetanse 30.90 39.00
Bachelor i økonomi og administrasjon, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal Generell studiekompetanse 37.50 38.60
Barnehagelærarutdanning deltid Bachelor, 3 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagelærarutdanning, arbeidsplassbasert Bachelor, 3 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagelærarutdanning, deltid Bachelor, 3 år Bergen, Sogndal
Barnehagelærer, Bergen, deltid Generell studiekompetanse Alle 36.80
Barnehagelærer, Sogndal, deltid Generell studiekompetanse Alle Alle
Barnevern, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Barns språkutvikling og språklæring Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, inkludert barn med norsk som andrespråk Lavere nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Bedriftsøkonomisk analyse Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Begynnaropplæring 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Coaching som leiingsverktøy Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Community Music Bachelor, 3 år Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
E-helse Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
E-pedagogikk Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Eigedomsmekling, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal Generell studiekompetanse 35.70 35.50
Eittårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag Forkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Eittårig realfagskurs Forkurs Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Eittårig realfagskurs (deltid) Forkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 5.-10. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 1, 5.-10. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2, 5.-10. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk 2, 5.-10. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk årsstudium Årsstudium Stord Generell studiekompetanse Lokalt opptak Lokalt opptak
Engelsk årsstudium Årsstudium Sogndal Generell studiekompetanse Alle Alle
Enkeltemne FLKI Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Ergoterapi Bachelor, 3 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Etter- og vidareutdanning FHS Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Etter- og vidareutdanning FLKI Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Familieterapi og nettverksarbeid Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Familieterapi og relasjonelt arbeid Høyere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Felles masterprogram i programutvikling Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Fjords and Glaciers Lavere nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Folkehelse og livmeistring Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Forhandlingar og konfliktforståing Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forkurs Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Friluftsliv, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal Generell studiekompetanse 42.90 45.10
From Mountain to Fjord - Geology and Ecology of Western Norway Lavere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Fysisk og motorisk utvikling i barnehagen Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Geofarar og klimaendringar Lavere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Gottman parterapimetode Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring Lavere nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn Master, 5 år Bergen
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, engelsk LÆRMA4 39.50 40.70
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, KRLE LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving LÆRMA4 44.80 44.10
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving, Sogndal LÆRMA4 Nytt Nytt
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving, Stord LÆRMA4 Nytt Nytt
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kunst og håndverk LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kunst og håndverk, Stord LÆRMA4 Nytt Nytt
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, mat og helse LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, musikk LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag, Sogndal LÆRMA4 Nytt Nytt
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samfunnsfag LÆRMA4 46.20 46.00
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Sogndal LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Stord LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn Master, 5 år Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn Master, 5 år Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn Master, 5 år Bergen
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk LÆRMA4 43.10 46.00
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, KRLE LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kroppsøving, Sogndal LÆRMA4 Nytt Nytt
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kroppsøving, Stord LÆRMA4 Nytt Nytt
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kunst og håndverk LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kunst og håndverk, Stord LÆRMA4 Nytt Nytt
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, mat og helse LÆRMA4 41.50 43.60
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk LÆRMA4 49.40 50.20
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, musikk LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, naturfag LÆRMA4 Nytt Nytt
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag LÆRMA4 47.40 49.20
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Sogndal LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Stord LÆRMA4 Alle Alle
Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn Master, 5 år Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn Master, 5 år Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Healthy Ageing and Rehabilitation Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, bachelorstudium - nettstudium Bachelor, 3 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal
Historie, bachelor Generell studiekompetanse Alle Alle
Historie, bachelor, nettbasert Generell studiekompetanse Alle Alle
Historie, årsstudium Årsstudium Sogndal
Historie, Haugesund, årsstudium Generell studiekompetanse Nytt Nytt
Historie, årsstudium Generell studiekompetanse Alle Alle
Historie, årsstudium, nettbasert Generell studiekompetanse Alle 51.20
Historie, årsstudium - nettstudium Årsstudium Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
HMS-kultur og leiing: Leiing og endring Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Human Resource Management (HRM) i den norske modellen Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Høgskulepedagogikk Høyere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrett og kroppsøving, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal Generell studiekompetanse 35.00 32.00
Idrett, 1. år bachelor (Idrett årsstudium) Årsstudium Sogndal Generell studiekompetanse Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrett, fysisk aktivitet og helse, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal Generell studiekompetanse Nytt Nytt
Idrett/Kroppsøving årseining Årsstudium Stord Generell studiekompetanse Alle Alle
Innovasjon og endringsleiing Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Innvekslingsstudent - FIN - Sogndal Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Jus, årsstudium Årsstudium Sogndal Generell studiekompetanse 42.30 44.70
Klinisk radiografi Høyere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sjukepleie Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kompletterande utdanning for sjukepleiarar med utdanning frå land utanfor EU/EØS
Årsstudium Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunst og handverk, årseining Årsstudium Stord Generell studiekompetanse Alle Alle
Kvalifiseringsprogram for norsk autorisasjon som sjukepleiar Bachelor, 3 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Logistikk Årsstudium Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Lærarspesialistutdanning i kroppsøving 8.-13. trinn Høyere nivå Bergen, Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Lærarspesialistutdanning i profesjonsfagleg digital kompetanse 1, trinn 1 - 10 Høyere nivå Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsmiljø og pedagogisk leiing Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Marknadsføring Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i areal og eigedom Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i avansert klinisk allmennsjukepleie Master, 2 år Førde, Haugesund , Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i barne- og ungdomslitteratur Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i barnehagekunnskap Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i barnehagekunnskap, deltid Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Brannsikkerheit Master, 2 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Brannsikkerheit - deltid Master, 2 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i didaktiske praksisar Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i dramapedagogikk og anvendt teater Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i familieterapi og relasjonelt arbeid Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i fysisk aktivitet og kosthald i eit skolemiljø Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i idrettsvitskap Master, 2 år Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i innovasjon og leiing, samfunnsfagleg retning Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i jordmorfag Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i jordmorfag - påbygg Høyere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk fysioterapi Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Klinisk helse- og omsorgsvitskap Master, 2 år Haugesund , Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Anestesisjukepleie Master, 2 år Førde, Haugesund , Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Barnesjukepleie Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Diabetessjukepleie Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Helsesjukepleier Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Intensivsjukepleie Master, 2 år Førde, Haugesund , Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Kardiologisk sjukepleie Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Operasjonssjukepleie Master, 2 år Førde, Haugesund , Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i kunnskapsbasert praksis Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i læring og undervisning, Sogndal Master, 2 år Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i maritime operasjonar Master, 2 år Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i musikkpedagogikk Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i praktisk utdanningsvitskap Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i profesjonsfagleg digital kompetanse Master, 2 år Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i psykisk helse- og rusarbeid Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i samfunnsarbeid Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i samfunnsfagdidaktikk Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i samhandling og folkehelse Master, 2 år Førde, Haugesund , Bergen, Stord, Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i sjukepleie - kliniske spesialitetar Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i spesialpedagogikk, Sogndal Master, 2 år Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i undervisningsvitskap Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i økonomi og administrasjon Master, 2 år Haugesund , Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Climate Change Management, Sogndal Master, 2 år Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i energi Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i havteknologi Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i innovasjon og entreprenørskap Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i innovasjon og entreprenørskap, deltid Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i organisasjon og leiing Erfaringsbasert master Førde, Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium IKT i læring Master, 2 år Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium Kreative fag og læreprosessar Master, 2 år Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Mat og helse 1 Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1- 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1- 1.-7. trinn nettstudium Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1- 5.-10. trinn, nettstudium Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1, 1.-7. trinn, nettbasert Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1, 5-10. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 1, 5-10. trinn nett Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 1-7. trinn nett Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 5-10. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 5-10. trinn nett Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Matematikk 2, 5.-10. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk 1, 1.-10. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk årseining Årsstudium Stord Generell studiekompetanse Alle Alle
Naturfag 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturfag 2, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 , 1-7 - nettstudium Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1 , 5-10 - nettstudium Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 1.-7. trinn, nettbasert Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 5.-10. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 5.-10. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 1, 5.-10. trinn, nettbasert Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 5-10 trinn, regionalt tilbod Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 5.-10. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 5.-10. trinn fjernundervisning Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk 2, 5.-10. trinn, nettbasert Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk som andrespråk i voksenopplæringa Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk teiknspråk 1 Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk teiknspråk 1, 1.-10. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk teiknspråk 2, 1.-10. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Outdoor Education and Nordic Friluftsliv Lavere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Outdoor Education and Nordic Friluftsliv - Winter Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Personleg Trenar, årsstudium Årsstudium Sogndal Generell studiekompetanse 42.90 43.90
Ph.d.-program i nautiske operasjonar: Fellesgrad Forskerutdanning/PhD Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d.-studiet Studium av danning og didaktiske praksisar Forskerutdanning/PhD Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d.-studium i helse, funksjon og deltaking Forskerutdanning/PhD Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
PhD in Responsible Innovation and Regional Development Forskerutdanning/PhD Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
PhD Programme in Computer Science: Software Engineering, Sensor Networks and Engineering Computing Forskerutdanning/PhD Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag Årsstudium Bergen, Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag Årsstudium Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag Årsstudium Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Program i digital kompetanse for renovasjons- og gjennvinningsbransjen Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Prosjektleiing Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid, tverrfagleg vidareutdanning Høyere nivå Førde Lokalt opptak Lokalt opptak
Radiografi Bachelor, 3 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfagskurs (over eitt semester) Forkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Redningsdykkarkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Reiselivsleiing, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal Generell studiekompetanse Alle Alle
Rektorutdanning - Utdanningsleiing Høyere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiarutdanning Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Rusproblematikk og rusarbeid Høyere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
S-A Dykkerkurs Forkurs Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsfag årseining Årsstudium Stord Generell studiekompetanse Alle Alle
Samfunnsfag, årsstudium Årsstudium Sogndal Generell studiekompetanse Alle Alle
Sjukepleie Bachelor, 3 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Sjukepleie - kliniske spesialitetar Høyere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Sjukepleie (desentralisert) Bachelor, 3 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Sjukepleie, bachelorstudium, deltid, Førde Bachelor, 3 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Sjukepleie, bachelorstudium, Førde Bachelor, 3 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialpedagogisk rettleiing i skulen Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialt arbeid, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosiologi - ungdomssosiologi, bachelorstudium Bachelor, 3 år Sogndal Generell studiekompetanse 34.00 38.50
Spesialpedagogikk 1, 1.-7. trinn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk 2, 1.-10. trinn Lavere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk i barnehagen Lavere nivå Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Strategi- og verksemdsutvikling Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Teknologi for forretningsutvikling Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Tilpassa opplæring og spesialpedagogikk for barn Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Tilpassa opplæring og spesialpedagogikk for ungdom Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Tolking i offentleg sektor Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Total kvalitetsleiing Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfagleg vidareutdanning i psykisk helsearbeid Lavere nivå Haugesund , Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfagleg vidareutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Lavere nivå Haugesund , Bergen, Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfagleg vidareutdanning i rusproblematikk Lavere nivå Haugesund , Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Undervassteknologi Master, 2 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Ungdomssosiologi, årsstudium Årsstudium Sogndal Generell studiekompetanse Alle 36.00
Utdanningsval Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Utvikling og forvaltning av bygg og eigedom Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledningspedagogikk (rettleiing) Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Vernepleie, bachelorstudium, deltid, Sogndal Bachelor, 3 år Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Vernepleie, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal Lokalt opptak Lokalt opptak
Vidareutdanning i barne- og ungdomsarbeid Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Vidareutdanning i pleie og behandling av ikkje-helande sår Lavere nivå Haugesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Vidareutdanning i Psykisk helse- og rusarbeid Lavere nivå Haugesund , Stord Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i rettleiing for praksislærarar i barnehagen Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Vurdering av barnets beste Lavere nivå Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Yrkesdykking Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og jus, bachelorstudium, Sogndal Bachelor, 3 år Sogndal Generell studiekompetanse 33.60 34.50
Årsstudium i reiselivleiing Årsstudium Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak