Utdanningstilbud

Viser 71 utdanninger
Tittel Studienivå Sted
Healthy ageing and rehabilitation Master og høyere Bergen
Helse- og velferdsforvaltning Master og høyere Bergen
Idrettsvitenskap Master og høyere Sogndal
Infeksjonssykepleie og smittevern Master og høyere Bergen
Innovasjon og bærekraft Master og høyere Bergen
Innovasjon og bærekraft |deltid Master og høyere Bergen
Innovasjon og ledelse | samfunnsfaglig retning Master og høyere Bergen
Jordmorfag Master og høyere Bergen
Karriereveiledning Master og høyere Bergen
Klinisk fysioterapi Master og høyere Bergen
Klinisk sykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund
Klinisk sykepleie | Anestesisykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund
Klinisk sykepleie | Barnesykepleie Master og høyere Bergen
Klinisk sykepleie | Diabetessykepleie Master og høyere Bergen
Klinisk sykepleie | Helsesykepleie Master og høyere Bergen
Klinisk sykepleie | Intensivsykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund
Klinisk sykepleie | Kardiologisk sykepleie Master og høyere Bergen
Klinisk sykepleie | Operasjonssykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund
Kulturell kompetanse i relasjonsarbeid Master og høyere Bergen
Kunnskapsbasert praksis Master og høyere Bergen

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing