Utdanningstilbud

Viser 27 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
1.–7. trinn grunnskolelærer | samlingsbasert og nettstøttet Master og høyere Sogndal, Stord LÆRALT Alle Alle
Ansvarleg innovasjon og regional utvikling Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Avansert klinisk allmennsykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund, Stord
Barnehagelærerutdanning Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Sogndal, Stord
Barnehagelærer, Bergen GENS Alle Alle
Barnehagelærer, Stord GENS Alle Alle
Barnehagelærer, Sogndal GENS Alle Alle
Barnehagelærerutdanning | arbeidsplassbasert Bachelor og høgskolekandidat Haugesund, Stord
Community Arts Bachelor og høgskolekandidat Stord
Datateknologi | ph.d. Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Fjords and Glaciers Årsstudium og kortere Stord
Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring Årsstudium og kortere Stord
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Stord Master og høyere Stord LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn | Stord Master og høyere Stord LÆRALT Alle Alle
Helse, funksjon og deltaking Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Idrett og kroppsøving Årsstudium og kortere Stord
ING-MAFA Bachelor og høgskolekandidat Stord
Kunst og håndverk Årsstudium og kortere Stord GENS Alle Alle
Kunstfag Master og høyere Bergen, Stord
Lærerutdanning i musikk | trinn 1-13 Master og høyere Stord LÆMUSS Trukket Trukket
Musikk Årsstudium og kortere Stord GENS Alle Alle
Nautiske operasjoner Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Praktisk pedagogisk utdanning for allmenne fag | deltid Årsstudium og kortere Sogndal, Stord

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing