Fakta

Sted:
Stord
Studietype:
Årsstudium
Studiepoeng:
60
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 203505

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

11. april 2022.

Om studiet

Dette er studiet for deg som ønsker å utfolde og utvikle deg innen kreativt og skapende arbeid med forskjellige materialer og teknikker.

Hva lærer du?

I løpet av studiet lærer du om:

  • tradisjonelle teknikker for fremstilling av bruksform og bilde/skulptur
  • bruk av digitale teknikker innen bilde- og designområdet
  • kunsthistorie og fagdidaktikk

Gjennom studiet får du anledning til utvikle deg i arbeid med materialer og teknikker innen områdene bilde, skulptur og bruksform. Fagdidaktikk er vektlagt i hele studiet og som student får du lære om og erfare kollektive estetiske læreprosesser i et tverrestetisk prosjekt.

En periode av studiet er satt av til fordypning innen et selvvalgt område.

Fine, velutstyrte verksteder

Vi har fine, velutstyrte verksteder for tre, metall, keramikk, tekstil, tegning og maling. Vi har også utstyr for printing og fresing av digitale 3D-modeller, storformatskriver for foto og illustrasjon, tradisjonelle mørkerom, utstyr til silketrykk, grafikk osv. Verkstedene våre er tilgjengelige for studentene også på kveldstid og i helgene.

Faglærerne på kunst og håndverk på Stord har til sammen bred kompetanse innenfor ulike materialer og teknikker og arbeider tett på studentene.

Studiets oppbygging

Vil du studere mer?

Årsstudiene inneholder en didaktisk komponent og kan etter søknad innpasses i grunnskolelærerutdanningene ved Høgskulen på Vestlandet. Fullført årsstudium danner grunnlag for videre studier ved ulike utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Med årsstudium i kunst og håndverk som del av utdanningen kan du arbeide i kulturskolen eller bli knyttet til kursvirksomhet og forskjellige kunstprosjekt i det frivillige kulturlivet. Sammen med lærerutdanning eller praktisk pedagogisk utdanning (PPU) gir årsstudiene undervisningskompetanse i faget.

Alle utdanninger innen