Fakta

Sted:
Stord
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Oppstart: 14. august
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 203505

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

17. november 2023.

Om studiet

Hvorfor studere kunst og håndverk?

Et årsstudium kan brukes til mye! Det kan blant annet være starten på videre studier i faget, eller en smaksprøve på lærerutdanningen. Det kan også bygges på som et tillegg til tidligere utdanning og gi deg fordeler på arbeidsmarkedet. Din handlingskompetanse utvikles gjennom øving og erfaring med skapende prosesser. 

Du kan ta årsstudium i kunst og håndverk på campus Stord.

I studiet lærer du om:

  • tradisjonelle teknikker for fremstilling av bruksform og bilde/skulptur
  • bruk av digitale teknikker innen bilde- og designområdet
  • kunsthistorie og fagdidaktikk

Gjennom studiet får du anledning til utvikle deg i arbeid med materialer og teknikker innen områdene bilde, skulptur og bruksform. Fagdidaktikk er vektlagt i hele studiet og som student får du lære om og erfare kollektive estetiske læreprosesser i et tverrestetisk prosjekt.

En periode av studiet er satt av til fordypning innen et selvvalgt område.

Studiets oppbygging

Fine, velutstyrte verksteder

Vi har fine, velutstyrte verksteder for tre, metall, keramikk, tekstil, tegning og maling. Vi har også utstyr for printing og fresing av digitale 3D-modeller, storformatskriver for foto og illustrasjon, tradisjonelle mørkerom, utstyr til silketrykk, grafikk osv. Verkstedene våre er tilgjengelige for studentene også på kveldstid og i helgene.

Faglærerne på kunst og håndverk på Stord har til sammen bred kompetanse innenfor ulike materialer og teknikker og arbeider tett på studentene.

Vil du studere mer?

Fullført årsstudium danner grunnlag for videre studier ved ulike utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt. Studiet gir f.eks. innpass i lærerutdanning i design, kunst og håndverk for trinn 1-13. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Med årsstudium i kunst og håndverk som del av utdanningen kan du arbeide i kulturskolen eller bli knyttet til kursvirksomhet og forskjellige kunstprosjekt i det frivillige kulturlivet. Sammen med lærerutdanning eller praktisk pedagogisk utdanning (PPU) gir årsstudiene undervisningskompetanse i faget.

Alle utdanninger innen