Utdanningstilbud

Viser 65 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Stord Master og høyere Stord LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn | Bergen Master og høyere Bergen
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kunst og håndverk LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, KRLE LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, mat og helse LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, musikk LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn | Sogndal Master og høyere Sogndal LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn | Stord Master og høyere Stord LÆRALT Alle Alle
Healthy ageing and rehabilitation Master og høyere hvl.no
Helse- og velferdsforvaltning Master og høyere Bergen
Helsesykepleie Master og høyere Bergen
Idrettsvitenskap Master og høyere Sogndal
Infeksjonssykepleie og smittevern Master og høyere Bergen
Innovasjon og ledelse | samfunnsfaglig retning Master og høyere Bergen
Intensivsykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund
Jordmor Master og høyere Bergen
Karriereveiledning Master og høyere Bergen
Klinisk fysioterapi Master og høyere Bergen
Klinisk sykepleie Master og høyere Bergen
Klinisk sykepleie | Diabetessykepleie Master og høyere Bergen
Klinisk sykepleie | Kardiologisk sykepleie Master og høyere Bergen
Kunnskapsbasert praksis Master og høyere Bergen
Kunst, kultur og kreativitet i barnehagen Master og høyere Bergen, Stord
Kunstfag Master og høyere Bergen, Stord

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing