Utdanningstilbud

Viser 59 utdanninger
Tittel Studietype Studieform Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Allmenn maskinteknikk | Bergen Bachelor og høgskolekandidat heltid Bergen HING Alle kom inn Alle kom inn
Barnehagelærerutdanning Bachelor og høgskolekandidat heltid Bergen, Sogndal, Stord
Barnehagelærer GENS Alle kom inn Alle kom inn
Barnehagelærer GENS Alle kom inn Alle kom inn
Barnehagelærer GENS Alle kom inn Alle kom inn
Barnehagelærerutdanning | arbeidsplassbasert Bachelor og høgskolekandidat Nettstøttet, Samlingsbasert, deltid hvl.no
Barnehagelærerutdanning | deltid Bachelor og høgskolekandidat deltid Bergen, Sogndal
Barnehagelærer, deltid GENS Alle kom inn Alle kom inn
Barnehagelærer, deltid GENS Alle kom inn Alle kom inn
Barnevern Bachelor og høgskolekandidat heltid Sogndal GENS Alle kom inn Alle kom inn
Bioingeniør Bachelor og høgskolekandidat heltid Bergen BIOI 47.70 52.30
Branningeniør Bachelor og høgskolekandidat heltid Haugesund HING Alle kom inn Alle kom inn
Byggingeniør | Bergen Bachelor og høgskolekandidat heltid Bergen HING Alle kom inn Alle kom inn
Byggingeniør | Førde Bachelor og høgskolekandidat heltid Førde HING Alle kom inn Alle kom inn
Byggingeniør | Førde | y-veg Bachelor og høgskolekandidat heltid Førde

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing