Utdanningstilbud

Viser 126 utdanninger
Tittel Studietype Studieform Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Barnehagelærerutdanning Bachelor og høgskolekandidat heltid Bergen, Sogndal, Stord
Barnehagelærer GENS Alle kom inn Alle kom inn
Barnehagelærer GENS Alle kom inn Alle kom inn
Barnehagelærer GENS Alle kom inn Alle kom inn
Barnehagelærerutdanning | arbeidsplassbasert Bachelor og høgskolekandidat Nettstøttet, Samlingsbasert, deltid hvl.no
Barnehagelærerutdanning | deltid Bachelor og høgskolekandidat deltid Bergen, Sogndal
Barnehagelærer, deltid GENS Alle kom inn Alle kom inn
Barnehagelærer, deltid GENS Alle kom inn Alle kom inn
Barnesykepleie Master og høyere heltid Bergen
Barnevern Bachelor og høgskolekandidat heltid Sogndal GENS Alle kom inn Alle kom inn
Barnevernsarbeid Master og høyere heltid Bergen
Barns språkutvikling og språklæring Master og høyere Nettstøttet, Samlingsbasert, deltid Bergen
Barns språkutvikling og språklæring | nettbasert Master og høyere Nettstudium, deltid Nettstudier
Bioingeniør Bachelor og høgskolekandidat heltid Bergen BIOI 47.70 52.30
Branningeniør Bachelor og høgskolekandidat heltid Haugesund HING Alle kom inn Alle kom inn

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing