Utdanningstilbud

Viser 117 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Byggingeniør | Bergen Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle
Byggingeniør | Førde Bachelor og høgskolekandidat Førde HING Alle Alle
Byggingeniør | Førde | y-veg Bachelor og høgskolekandidat Førde
Bærekraftig energiteknologi Master og høyere Bergen
Bærekraftig produksjon og sirkulærøkonomi Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle
Climate Change Management Master og høyere Sogndal
Community Arts Bachelor og høgskolekandidat Stord
Dataingeniør Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle
Didaktiske praksisar Master og høyere Bergen
Digital kompetanse i barnehagen Master og høyere hvl.no
Drama og anvendt teater Bachelor og høgskolekandidat Bergen
Eiendomsmegling Bachelor og høgskolekandidat Sogndal
Elektroingeniør | Bergen Bachelor og høgskolekandidat Bergen
Energiteknologi Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle
Ergoterapi Bachelor og høgskolekandidat Bergen GENS 43.40 47.10
Familieterapi og relasjonelt arbeid | Master Master og høyere Bergen
Familieterapi og relasjonelt arbeid | vidareutdanning Master og høyere Bergen
Folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet Bachelor og høgskolekandidat Bergen GENS 41.00 46.60
Fornybar energi Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle Alle
Friluftsliv Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle Alle

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing