Utdanningstilbud

Viser 127 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Barnevernsarbeid Master og høyere Bergen
Bioingeniør Bachelor og høgskolekandidat Bergen BIOI 49.90 52.90
Branningeniør Bachelor og høgskolekandidat Haugesund HING Alle Alle
Brannsikkerhet | deltid Master og høyere Haugesund
Brannsikkerhet | heltid Master og høyere Haugesund
Byggingeniør | Bergen Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle
Byggingeniør | Førde Bachelor og høgskolekandidat Førde HING Alle Alle
Byggingeniør | Førde | y-veg Bachelor og høgskolekandidat Førde
Bærekraftig energiteknologi Master og høyere Bergen
Bærekraftig produksjon og sirkulærøkonomi Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle
Climate Change Management Master og høyere Sogndal
Community Arts Bachelor og høgskolekandidat Stord GENS
Cyberingeniør Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle
Dataingeniør Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING 37.20 39.80
Didaktiske praksisar Master og høyere Bergen
Digital kompetanse i barnehagen Master og høyere hvl.no
Drama og anvendt teater Bachelor og høgskolekandidat Bergen
Eiendomsmegling Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS 37.50 35.50
Elektronikkingeniør Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle
Elkraftteknikk | Bergen Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing