Utdanningstilbud

Viser 55 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Allmenn maskinteknikk | Bergen Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle
Barnehagelærerutdanning Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Sogndal, Stord
Barnehagelærer GENS Alle Alle
Barnehagelærer GENS Alle Alle
Barnehagelærer GENS Alle Alle
Barnehagelærerutdanning | arbeidsplassbasert Bachelor og høgskolekandidat Haugesund, Stord
Barnehagelærerutdanning | deltid Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Sogndal
Barnehagelærer, deltid GENS Alle Alle
Barnehagelærer, deltid GENS Alle Alle
Barnevern Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle Alle
Bioingeniør Bachelor og høgskolekandidat Bergen BIOI 47.70 52.30
Branningeniør Bachelor og høgskolekandidat Haugesund HING Alle Alle
Byggingeniør | Bergen Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle
Byggingeniør | Førde Bachelor og høgskolekandidat Førde HING Alle Alle
Byggingeniør | Førde | y-veg Bachelor og høgskolekandidat Førde
Bærekraftig produksjon og sirkulærøkonomi Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle
Community Arts Bachelor og høgskolekandidat Stord
Dataingeniør Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle
Drama og anvendt teater Bachelor og høgskolekandidat Bergen DRAHVL Alle Alle
Eiendomsmegling Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle Alle
Elektroingeniør | Bergen Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING
Elektroingeniør | Førde Bachelor og høgskolekandidat Førde HING
Elektroingeniør | Haugesund Bachelor og høgskolekandidat Haugesund HING
Energiteknologi Bachelor og høgskolekandidat Bergen HING Alle Alle
Ergoterapi Bachelor og høgskolekandidat Bergen GENS 43.40 47.10

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing