Utdanningstilbud

Viser 75 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
1.–7. trinn grunnskolelærer | samlingsbasert og nettstøttet Master og høyere Sogndal, Stord LÆRALT Alle Alle
Andrespråkspedagogikk Årsstudium og kortere Bergen
Ansvarleg søkar og plankonsulent Årsstudium og kortere Bergen
Avansert klinisk allmennsykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund, Stord
Barne- og ungdomsarbeid Årsstudium og kortere Bergen
Barnehagekunnskap | samlingsbasert Master og høyere Bergen
Barnehagelærerutdanning | arbeidsplassbasert Bachelor og høgskolekandidat Haugesund, Stord
Barns språkutvikling og språklæring Årsstudium og kortere hvl.no
Bedriftsøkonomisk analyse Årsstudium og kortere Bergen
Coaching som ledelsesverktøy Årsstudium og kortere Bergen
Didaktiske praksisar Master og høyere Bergen
E-helse Årsstudium og kortere Bergen
Engelsk 1 | 1.-7. trinn Årsstudium og kortere Bergen
Forhandlinger og konfliktforståelse Årsstudium og kortere Bergen
Forkurs | nett- og samlingsbasert Videregående skole Bergen, Førde, Haugesund
Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen Årsstudium og kortere Bergen
Gastrosykepleie Master og høyere Bergen
Gottman parterapimetode Årsstudium og kortere Bergen
Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring Årsstudium og kortere Stord
Helse- og velferdsforvaltning Master og høyere Bergen

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing