Utdanningstilbud

Viser 79 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
1.–7. trinn grunnskolelærer | samlingsbasert og nettstøttet Master og høyere Sogndal, Stord LÆRALT Alle Alle
Andrespråkspedagogikk Årsstudium og kortere Stord
Ansvarleg søkar og plankonsulent Årsstudium og kortere Bergen
Automatisering med robotikk | nett- og samlingsbasert Bachelor og høgskolekandidat Bergen
Avansert klinisk allmennsykepleie Master og høyere Førde, Haugesund, Stord
Barne- og ungdomsarbeid Årsstudium og kortere Bergen
Barnehagekunnskap | samlingsbasert Master og høyere Bergen
Barnehagelærerutdanning | arbeidsplassbasert Bachelor og høgskolekandidat hvl.no
Barns språkutvikling og språklæring Årsstudium og kortere hvl.no
Bedriftsøkonomisk analyse Årsstudium og kortere Bergen
Coaching som ledelsesverktøy Årsstudium og kortere Bergen
Didaktiske praksisar Master og høyere Bergen
E-helse Årsstudium og kortere Bergen
Elkraftteknikk | nett- og samlingsbasert Bachelor og høgskolekandidat Bergen
Engelsk 1 | 1.-7. trinn Årsstudium og kortere Sogndal
Engelsk 1 | 5.-10. trinn Årsstudium og kortere Bergen
Familieterapi og relasjonelt arbeid | Master Master og høyere Bergen
Familieterapi og relasjonelt arbeid | vidareutdanning Master og høyere Bergen
Folkehelse og livsmestring Årsstudium og kortere Bergen
Forhandlinger og konfliktforståelse Årsstudium og kortere Bergen

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing