Utdanningstilbud

Viser 18 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Barnehagelærerutdanning Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Sogndal, Stord
Barnehagelærer, Bergen GENS Alle Alle
Barnehagelærer, Stord GENS Alle Alle
Barnehagelærer, Sogndal GENS Alle Alle
Barnehagelærerutdanning | deltid Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Sogndal
Barnehagelærer, Sogndal, deltid GENS Alle Alle
Barnehagelærer, Bergen, deltid GENS Alle Alle
Barnevern Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle Alle
Eiendomsmegling Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle Alle
Fornybar energi Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle Alle
Friluftsliv Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle Alle
Geologi og geofare Bachelor og høgskolekandidat Sogndal REALFA Alle Alle
Historie | bachelor Bachelor og høgskolekandidat Sogndal
Historie, bachelor GENS Alle Alle
Historie, bachelor, nettbasert GENS Alle Alle
Idrett, trening og helse Bachelor og høgskolekandidat Sogndal
Idrett, trening og prestasjon GENS Alle Alle
Trening, fysisk aktivitet og helse GENS Alle Alle
Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS 38.90 44.20
Natur- og opplevelsesbasert reiseliv Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle Alle
Reiselivsledelse Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle Alle
Sosialt arbeid Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Sogndal
Sosialt arbeid, Bergen GENS 49.00 54.50
Sosialt arbeid, Sogndal GENS 34.50 40.00
Sosiologi | ungdomssosiologi Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle Alle
Vernepleie Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Sogndal
Vernepleie, Bergen GENS 43.50 50.40
Vernepleie, Sogndal GENS Alle 39.70
Vernepleie | deltid Bachelor og høgskolekandidat Haugesund, Sogndal
Vernepleie, Sogndal, deltid GENS Alle 44.00
Vernepleie, Haugesund, deltid GENS Alle 45.90
Økonomi og administrasjon | Sogndal Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle Alle
Økonomi og jus Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle Alle

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing