Utdanningstilbud

Viser 38 utdanninger
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Aktiv omsorg - bevegelse, naturopplevingar og deltaking Årsenhet og kortere Sogndal
Barnehagelærerutdanning Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Sogndal, Stord
Barnehagelærer, Bergen GENS Alle Alle
Barnehagelærer, Stord GENS Alle Alle
Barnehagelærer, Sogndal GENS Alle Alle
Barnehagelærerutdanning | deltid Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Sogndal GENS Alle Alle
Barnevern Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS 36.10 43.00
Eiendomsmegling Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS 37.50 35.50
Engelsk Årsenhet og kortere Sogndal GENS Alle Alle
Engelsk 1 | 1.-7. trinn Årsenhet og kortere Sogndal
Fornybar energi Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle Alle
Friluftsliv Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle Alle
From Mountain to Fjord Årsenhet og kortere Sogndal
Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen Årsenhet og kortere Sogndal
Geofarar og klimaendringar Årsenhet og kortere Sogndal
Geologi og geofare Bachelor og høgskolekandidat Sogndal REALFA Alle Alle
Gratis nettkurs i bærekraftig reiseliv 7,5 stp: Tematiserte opplevelser og grønn destinasjonsutvikling Årsenhet og kortere Sogndal
Historie | bachelor Bachelor og høgskolekandidat Sogndal
Historie, bachelor GENS Alle Alle
Historie, bachelor, nettbasert GENS Alle Alle
Historie | årsstudium Årsenhet og kortere Sogndal
Historie, årsstudium GENS Alle Alle
Historie, årsstudium, nettbasert GENS Alle Alle
Idrett, trening og helse Bachelor og høgskolekandidat Sogndal
Idrett og trenerrollen GENS Alle Alle
Trening, fysisk aktivitet og helse GENS Alle Alle
Innovasjon og studentbedrift 1 Årsenhet og kortere Førde, Sogndal
Jus Årsenhet og kortere Sogndal GENS Alle Alle
Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS 36.60 44.40

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing