Utdanningstilbud

Viser 48 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Innovasjon og ledelse | samfunnsfaglig retning Master og høyere Bergen
Intensivsykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund
Jordmorfag Master og høyere Bergen
Karriereveiledning Master og høyere Bergen
Klinisk fysioterapi Master og høyere Bergen
Klinisk sykepleie Master og høyere Bergen
Klinisk sykepleie | Diabetessykepleie Master og høyere Bergen
Klinisk sykepleie | Kardiologisk sykepleie Master og høyere Bergen
Kunnskapsbasert praksis Master og høyere Bergen
Kunstfag Master og høyere Bergen, Stord
Lungesykepleie Master og høyere Bergen
Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag | trinn 1-13 Master og høyere Bergen LÆRER 46.30 49.40
Master of Science in Business Master og høyere Bergen, Haugesund, Sogndal
Medisinsk laboratorieteknologi Master og høyere Bergen
Miljøterapeutisk arbeid Master og høyere Bergen
Nevrosykepleie Master og høyere Bergen
Operasjonssykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund
Organisasjon og leiing Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund
Praktisk utdanningsvitskap Master og høyere Bergen, Sogndal, Stord
Programvareutvikling Master og høyere Bergen

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing