Utdanningstilbud

Viser 140 utdanninger
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Digitale medier og design (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor og høgskolekandidat Halden
Engelsk 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Årsenhet og kortere Halden
Engelsk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Årsenhet og kortere Halden
Engelsk 2: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Årsenhet og kortere Halden
Engelsk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Årsenhet og kortere Halden
Engelsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Årsenhet og kortere Halden
Engelsk, årsstudium Årsenhet og kortere Halden GENS Alle 49.60
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Årsenhet og kortere Fredrikstad
Fransk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Årsenhet og kortere Halden
Fransk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Årsenhet og kortere Halden
Fransk, årsstudium Årsenhet og kortere Halden GENS Alle Alle
Fransk, årsstudium, deltid Årsenhet og kortere Halden GENS Alle Alle
Green Energy Technology Master og høyere Fredrikstad
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 (300 studiepoeng) Master og høyere Halden LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (300 studiepoeng) Master og høyere Halden LÆRALT Alle Alle
Helserett og saksbehandling, videreutdanning (30 studiepoeng) fleksibel modell Årsenhet og kortere Fredrikstad
IKT for lærere (30 studiepoeng) Årsenhet og kortere Halden
Informasjonssystemer (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor og høgskolekandidat Halden
Informasjonsteknologi, årsstudium Årsenhet og kortere Halden GENS Alle 40.30
Informatikk- design og utvikling av IT-systemer (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor og høgskolekandidat Halden

Om lærestedet

• I Fredrikstad har HiØ studier innen ingeniørfag, helse- og sosialfag, samt scenekunst.

• I Halden tilbyr HiØ: Datautdanninger, lærerutdanninger, økonomi, språk og samfunnsfag.

Høgskolen i Østfold er lokalisert i Halden og Fredrikstad. Høgskolens ledelse er samlet ved studiested Halden, hvor en også finner Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.

Høgskolen i Østfold har avtaler om studentutveksling med mange utenlandske universitet.