Utdanningstilbud

Viser 135 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Digitale medier og design (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor og høgskolekandidat Halden
Digitalisering, utdannings- og endringsledelse i skoleutvikling (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
Engelsk 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
Engelsk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
Engelsk 2: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
Engelsk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
Engelsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
Engelsk, årsstudium Årsstudium og kortere Halden GENS Alle 49.60
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Årsstudium og kortere Fredrikstad
Fransk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
Fransk, årsstudium Årsstudium og kortere Halden GENS Alle Alle
Fransk, årsstudium, deltid Årsstudium og kortere Halden GENS Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 (300 studiepoeng) Master og høyere Halden LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (300 studiepoeng) Master og høyere Halden LÆRALT Alle Alle
Helserett og saksbehandling, videreutdanning (30 studiepoeng) fleksibel modell Årsstudium og kortere Fredrikstad
IKT for lærere (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
Informasjonssystemer (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor og høgskolekandidat Halden
Informasjonsteknologi, årsstudium Årsstudium og kortere Halden GENS Alle 39.30
Informatikk- design og utvikling av IT-systemer (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor og høgskolekandidat Halden
Konsekvenspedagogikk 1 - Sosial handlingskompetanse (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Fredrikstad

Om lærestedet

• I Fredrikstad har HiØ studier innen ingeniørfag, helse- og sosialfag, samt scenekunst.

• I Halden tilbyr HiØ: Datautdanninger, lærerutdanninger, økonomi, språk og samfunnsfag.

Høgskolen i Østfold er lokalisert i Halden og Fredrikstad. Høgskolens ledelse er samlet ved studiested Halden, hvor en også finner Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.

Høgskolen i Østfold har avtaler om studentutveksling med mange utenlandske universitet.