Høgskolen i Østfold tilbyr utdanning for over 7000 studenter i Fredrikstad og Halden. Totalt tilbys over 50 årsstudier, bachelor- og masterstudier. I tillegg en rekke kurs, etter- og videreutdanninger.

• I Fredrikstad har HiØ studier innen ingeniørfag, helse- og sosialfag, samt scenekunst.

• I Halden tilbyr HiØ: Datautdanninger, lærerutdanninger, økonomi, språk og samfunnsfag.

Høgskolen i Østfold er lokalisert i Halden og Fredrikstad. Høgskolens ledelse er samlet ved studiested Halden, hvor en også finner Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.

Høgskolen i Østfold har avtaler om studentutveksling med mange utenlandske universitet.

Høgskolen i Østfold

Telefon: 69 60 80 00

Studiesteder:

  • Halden
  • Fredrikstad
  • Oslo

Utdanningstilbud

Det er 39 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Acting Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad GENS 32.00 46.00
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid Bachelor og høgskolekandidat Halden GENS Alle 40.50
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid Bachelor og høgskolekandidat Halden GENS 27.50 40.30
Bachelorstudium i barnevern Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad GENS 42.50 49.30
Bachelorstudium i bioingeniørfag Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad BIOI 47.30 53.70
Bachelorstudium i digitale medier og design Bachelor og høgskolekandidat Halden GENS 31.50 42.80
Bachelorstudium i informasjonssystemer Bachelor og høgskolekandidat Halden GENS Alle 43.80
Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer Bachelor og høgskolekandidat Halden MATRS Alle 42.20
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad HING Alle Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø, TRESS Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø, Y-veien Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - data Bachelor og høgskolekandidat Halden HING Alle Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, TRESS Bachelor og høgskolekandidat Halden
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Y-veien Bachelor og høgskolekandidat Halden
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro: elektronikk og grønn energi Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad HING Alle Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro: elektronikk og grønn energi, TRESS Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro: elektronikk og grønn energi, Y-veien Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin: digital konstruksjon og robotisering Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad HING Alle Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin: digital konstruksjon og robotisering, TRESS Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad