Fagskolen Innlandet favoritt ikon

Offentlig
Fagskole

Her ligger skolen

Teknologiveien 12
2815 Gjøvik
Mabel Sandbergs vei 25
2315 Hamar
Hvamsallèen 30
2165 Hvam
Ringveien 50
2050 Jessheim
Rådhusplassen 7
2212 Kongsvinger
Wieses gate 2 D
2626 Lillehammer
Søvevegen 12
3830 Ulefoss
Steigjelen 47
2560 Alvdal
Klokkarbakken 7
3570 Ål

Utdanninger

Tittel Studiested
Anlegg, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Anlegg, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Automatisering, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Automatisering, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Barsel og barnepleie, deltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
BIM Konstruksjon, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
BIM Konstruksjon, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Bygg og treteknikk, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Bygg, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Bygg, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Bygningsvern, 1/2 år, deltid Fagskolen Innlandet, avd. BygningsvernsenteretFagskolen Innlandet, avd. GjøvikFagskolen Innlandet, Vest-Telemark museum
Demens/alderspsyk., deltid Fagskolen Innlandet, avd. Storhamar
Elkraft, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Elkraft, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
FDV-utdanning, 1 år, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
FDV-utdanning, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Grovfôrbasert husdyrprod., nettbasert Fagskolen Innlandet, Storsteigen vgs.
IT-drift og sikkerhet, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
IT-drift og sikkerhet, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Kem, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Kem, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Kreftomsorg/lindr.pleie, deltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Kvalitetsrevisor prim.nær., nettbasert Fagskolen Innlandet, Hvam vgs.
Logistikk, deltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Logistikk, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Logistikk, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. GjøvikFagskolen Innlandet, Jessheim vgs.
Målrettet miljøarbeid, deltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Maskinteknisk drift, deltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Maskinteknisk drift, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Maskinteknisk drift, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Miljøarb.rus/psykisk helse, deltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Natur-og kulturbasert entreprenør 1år, nettbasert Fagskolen Innlandet, Hvam vgs.
Planteprod./driftsledelse, nettbasert Fagskolen Innlandet, Hvam vgs.
Rehabilitering, deltid Fagskolen Innlandet, Trysil vgs.
Rehabilitering, deltid Fagskolen Innlandet, avd. Storhamar
Sauehold og lokal foredling, nettbasert Fagskolen Innlandet, Nome vgs.
Økologisk landbruk, nettbasert Fagskolen Innlandet, Hvam vgs.
Økonomi og ledelse, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Tittel Studiested
Anlegg, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Anlegg, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Automatisering, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Automatisering, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Barsel og barnepleie, deltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
BIM Konstruksjon, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
BIM Konstruksjon, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Bygg og treteknikk, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Bygg, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Bygg, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Bygningsvern, 1/2 år, deltid Fagskolen Innlandet, avd. BygningsvernsenteretFagskolen Innlandet, avd. GjøvikFagskolen Innlandet, Vest-Telemark museum
Demens/alderspsyk., deltid Fagskolen Innlandet, avd. Storhamar
Elkraft, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Elkraft, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
FDV-utdanning, 1 år, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
FDV-utdanning, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Grovfôrbasert husdyrprod., nettbasert Fagskolen Innlandet, Storsteigen vgs.
IT-drift og sikkerhet, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
IT-drift og sikkerhet, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Kem, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Kem, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Kreftomsorg/lindr.pleie, deltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Kvalitetsrevisor prim.nær., nettbasert Fagskolen Innlandet, Hvam vgs.
Logistikk, deltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Logistikk, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Logistikk, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. GjøvikFagskolen Innlandet, Jessheim vgs.
Målrettet miljøarbeid, deltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Maskinteknisk drift, deltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Maskinteknisk drift, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Maskinteknisk drift, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Miljøarb.rus/psykisk helse, deltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Natur-og kulturbasert entreprenør 1år, nettbasert Fagskolen Innlandet, Hvam vgs.
Planteprod./driftsledelse, nettbasert Fagskolen Innlandet, Hvam vgs.
Rehabilitering, deltid Fagskolen Innlandet, Trysil vgs.
Rehabilitering, deltid Fagskolen Innlandet, avd. Storhamar
Sauehold og lokal foredling, nettbasert Fagskolen Innlandet, Nome vgs.
Økologisk landbruk, nettbasert Fagskolen Innlandet, Hvam vgs.
Økonomi og ledelse, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Tittel Studiested
Anlegg, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Anlegg, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Automatisering, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Automatisering, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Barsel og barnepleie, deltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
BIM Konstruksjon, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
BIM Konstruksjon, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Bygg og treteknikk, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Bygg, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Bygg, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Bygningsvern, 1/2 år, deltid Fagskolen Innlandet, avd. BygningsvernsenteretFagskolen Innlandet, avd. GjøvikFagskolen Innlandet, Vest-Telemark museum
Demens/alderspsyk., deltid Fagskolen Innlandet, avd. Storhamar
Elkraft, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Elkraft, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
FDV-utdanning, 1 år, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
FDV-utdanning, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Grovfôrbasert husdyrprod., nettbasert Fagskolen Innlandet, Storsteigen vgs.
IT-drift og sikkerhet, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
IT-drift og sikkerhet, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Kem, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Kem, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Kreftomsorg/lindr.pleie, deltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Kvalitetsrevisor prim.nær., nettbasert Fagskolen Innlandet, Hvam vgs.
Logistikk, deltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Logistikk, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Logistikk, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. GjøvikFagskolen Innlandet, Jessheim vgs.
Målrettet miljøarbeid, deltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Maskinteknisk drift, deltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Maskinteknisk drift, heltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Maskinteknisk drift, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Miljøarb.rus/psykisk helse, deltid Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
Natur-og kulturbasert entreprenør 1år, nettbasert Fagskolen Innlandet, Hvam vgs.
Planteprod./driftsledelse, nettbasert Fagskolen Innlandet, Hvam vgs.
Rehabilitering, deltid Fagskolen Innlandet, Trysil vgs.
Rehabilitering, deltid Fagskolen Innlandet, avd. Storhamar
Sauehold og lokal foredling, nettbasert Fagskolen Innlandet, Nome vgs.
Økologisk landbruk, nettbasert Fagskolen Innlandet, Hvam vgs.
Økonomi og ledelse, nettbasert Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik