Nøkkelinformasjon

Fagskolen Innlandet logo
Fagskolen Innlandet logo

Studiested

Gjøvik
Gjøvik

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

5.0

Semester

2

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

22. mars

Oppstartsdato

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Modul: Vil du lære grunnleggende regnskap og økonomi? Dette studiet er designet for deg som ønsker å forstå bedriftens resultatregnskap og balanse, og hvordan du kan dra nytte av denne kunnskapen for bedriften og din egen karriere. Studiet er spesielt utviklet for ikke-økonomer, så ingen forkunnskaper innenfor økonomifaget kreves.

Studiet er rettet mot fagarbeidere, teamledere, formenn, ingeniører og andre som ønsker å utvikle forståelsen for grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi. Gjennom studiet vil du lære om sentrale økonomiske begreper og ulike deler av regnskapet. Du vil ikke bli regnskapsfører, men lære om hvordan regnskapet leses, brukes og analyseres for å ta gode økonomiske valg. I tillegg vil du lære om budsjettering og budsjettoppfølging.

Gjennom forståelse for bedriftens regnskap, vil du ha bedre forutsetninger til å påvirke bedriftens økonomi i riktig retning. Studiet vil være nyttig for å kunne forstå de økonomiske sidene av bedriftens virksomhet og for å kunne samarbeide bedre med andre deler av bedriften, for eksempel økonomiavdelingen.

Undervisningsopplegg

Følgende hovedtemaer inngår i modulen:

  • Regnskapsforståelse (resultatregnskap og balansen)
  • Driftsregnskap (produkt- og avdelingsregnskap)
  • Budsjettering (resultatbudsjett)
  • Innføring regnskapsanalyse (lønnsomhet, soliditet og likviditet)
  • Praktisk bruk av Microsoft Excel
  • Robusthet
  • Bærekraft og samfunnsansvar
  • Mennesket i sentrum

Studiet vil foregå med tradisjonell klasseromsundervisning, oppgaveløsning, bedriftsøkonomiske sammenhenger visualisert i spillform, undervisning via Teams og selvstudium. Du vil lære mye av å arbeide med obligatoriske arbeidskrav i form av innleveringer og presentasjoner, individuelt og i grupper. Vi inviterer også eksterne forelesere og legger til rette for relevante bedriftsbesøk.

Når er det samlinger?

I uke 3 2024 er det oppstart av denne modulen i Åndalsnes.

Fysiske samlinger

Oppstartssamling: 16.-17. januar
Avslutningssamling: 12.-13. mars

Forelesninger på Teams:

Onsdager i uke 4, 5, 6, 7 og 10

 

Opptakskrav

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Karrieremuligheter

Etter fullført utdanningsmodul vil du ha utviklet kompetanse som kan gjøre deg mer verdifull i arbeidslivet. Du vil ha en bredere forståelse av bedriftens økonomiske situasjon og vil være i stand til å bidra til å forbedre bedriftens økonomi og lønnsomhet. Dette kan åpne opp for nye og spennende arbeidsoppgaver innenfor ulike bransjer og bedrifter.