Nøkkelinformasjon

Fagskolen Innlandet logo
Fagskolen Innlandet logo

Studiested

Gjøvik

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

8

Opptakskrav

F-TEK-ANL0004

Antall studieplasser

35

Søknadskode (SO)

1646-34

Om studiet

Anleggsbransjen i Norge er stor og allsidig og trenger stadig mer kompetent arbeidskraft. Som fagskoleutdannet anleggsingeniør vil du være sterkt etterspurt og kan arbeide med alle typer anlegg i jord og fjell.

Utdanningen kombinerer teori og praksis, og den gir deg grunnlag for å arbeide med beregning, planlegging og koordinering av produksjon, innkjøp og personalressurser. Den omfatter også landmåling og kommunalteknikk, anbud og kalkulasjon, geoteknikk, fjellarbeid, anleggsdrift og prosjektstyring. Studiet er nett­basert med samlinger og kan tas mens du er i jobb.

Undervisningsopplegg

Studiet består av ni emner.

 1. Realfag (matematikk og fysikk)
 2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
 3. LØM (ledelse, økonomi, markeds­føring)
 4. Samordnet byggeprosess
 5. Byggesaken
 6. Konstruksjon anlegg m/faglig ledelse
 7. Anleggsdrift m/faglig ledelse
 8. Lokal tilpassing/kvalifiserende ­spesialisering m/faglig ledelse
 9. Hovedprosjekt

Du vil arbeide både selvstendig og i grupper med andre studenter. Arbeidsformene omfatter forelesninger, praktiske oppgaver, samarbeidslæring, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

 • Anleggsmaskinførerfaget
 • Anleggsgartnerfaget
 • Anleggsrørleggerfaget
 • Asfaltfaget
 • Banemontørfaget
 • Betongfaget
 • Brønn- og borefaget
 • Fjell- og bergverksfaget
 • Murerfaget
 • Steinfaget
 • Vei- og anleggsfaget
 • Veidrift- og veivedlikeholdsfaget

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Studiet gjør deg kvalifisert for ­tekniske oppgaver og lederstillinger innen anleggs- og prosjektledelse, teknisk saksbehandling og undervisning. Utdanningen skal også gi grunnlag for sentral godkjenning for ansvarsrett etter Plan- og bygningsloven og Saksbehandlingsforskriften.

Kvalifikasjon/tittel

Fagskoleingeniør

Tilleggsinformasjon

Studiets omfang er totalt 120 studiepoeng hvorav 15 studiepoeng gjennomføres pr semester (30 studiepoeng pr år). Studentene møter på 6 samlinger a tre dager ved Fagskolen Innlandets lokaler på Campus Kallerud på Gjøvik pr skoleår. I tillegg er det undervisning og veiledning via Teams og læringsplattformen Canvas på kveldstid. Ved å ta dette studiet kan du søke lån og stipend i Statens lånekasse. Studiet er også tilpasset de som er i full jobb.

Alle utdanninger innen