Nøkkelinformasjon

Fagskolen Innlandet logo
Fagskolen Innlandet logo

Studiested

Gjøvik

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-BYG0006

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

1646-30

Om studiet

Bygg og anlegg er blant landets største bransjer, og utviklingen på fagområdet skjer raskt. Studiet gir deg oppdatert og digital kompetanse innenfor bygningsfysikk, bygningsproduksjon, betong-, tre- og stålkonstruksjoner, og som fagskoleingeniør vil du være ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Utdanningen gir grunnlag for å prosjektere, beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt. Utdanningen gir deg lederkompetanse, og teorigrunnlaget du trenger for å kunne jobbe tverrfaglig i byggbransjen. I tillegg kan du søke om mesterbrev ved endt studie.

Studiet tilbys også som samlingsbasert og nettstøttet deltidsstudium over fire år (FTB01N).

 

Undervisningsopplegg

Studiet har ni hovedemner:

 • Realfag (matematikk og fysikk)
 • Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
 • LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
 • Samordnet byggeprosess
 • Byggesaken
 • Konstruksjon bygg m/faglig ledelse
 • Drift/produksjon bygg m/faglig ledelse
 • Lokal tilpassing/kvalifiserende spesialisering m/faglig ledelse
 • Hovedprosjekt

Studiet kombinerer teori og praksis, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper. Arbeidsformene omfatter klasseromsundervisning, praktiske oppgaver, samarbeidslæring, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

 • Byggdrifterfaget
 • Betongfaget
 • Feierfaget
 • Glassfaget
 • Industrimalerfaget
 • Limtreproduksjonsfaget
 • Malerfaget
 • Murer- og flisleggerfaget
 • Maler- og overflateteknikkfaget
 • Murerfaget
 • Steinfaget
 • Stillasbyggerfaget
 • Trevare- og bygginnredningsfaget
 • Trelastfaget
 • Tømrerfaget

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Studiet gjør deg blant annet kvalifisert for tekniske oppgaverinnen konstruksjon, eller saksbehandling, HR-stillinger, SHA-ansvarligsamt kvalifisert til ulike lederstillinger blant annet innen prosjektledelse, byggeledelse, bas eller som formann. 

Kvalifikasjon/tittel

Fagskoleingeniør

Tilleggsinformasjon

Studiets omfang er totalt 120 studiepoeng hvorav 30 studiepoeng gjennomføres pr semester (60 studiepoeng pr år). Studentene har sin daglige studietilværelse ved Fagskolen Innlandets lokaler på Campus Kallerud på Gjøvik. Fagskolen innlandet bygger opp sin undervisning via læringsplattformen Canvas. Ved å ta dette studiet kan du søke lån og stipend i Statens lånekasse.

Alle utdanninger innen