Nøkkelinformasjon

Fagskolen Innlandet logo
Fagskolen Innlandet logo

Studiested

Gjøvik

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-INF-BIM0002

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

1646-36

Om studiet

I løpet av få år har BIM blitt «et must» i byggebransjen. Ved å benytte digital 3D-modellering samt metoder for samhandling og koordinering, bidrar BIM til å skape en tryggere og mer effektiv byggeprosess. Etterspørselen etter BIM-teknikere har økt betraktelig.

BIM-teknikerstudiet på Fagskolen Innlandet fokuserer på bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM) i konstruksjonsprosesser. Dette omfatter opplæring i digitale verktøy og metoder for å planlegge, designe, bygge og forvalte bygninger. Studiet legger vekt på praktisk anvendelse av BIM-teknologi for å optimalisere prosjekter, forbedre samarbeidet i byggebransjen og skape effektive og bærekraftige løsninger. Studenter får kompetanse i å utnytte BIM som et kraftig verktøy for å visualisere, analysere og koordinere alle faser av byggeprosessen.

Undervisningsopplegg

Studiet består av to hovedemner, BIM og PSI:

1. BIM (bygningsinformasjonsmodellering)

 • 3D-modellering og bearbeiding av informasjon
 • IFC bearbeiding og modellkontroll
 • Modellbasert tegningsforståelse ogdokumentasjon, standarder og byggesøknad

2. PSI (prosess, samhandling og informasjonsflyt)

 • Struktur og databehandling
 • Digital kommunikasjon og digital tallbehandling
 • Samhandling og koordinering

I tillegg anbefales studentene å hospitere to uker på en arbeidsplass, gjerne hos en rådgiver-, entreprenør-, arkitekt- eller ingeniørbedrift, fortrinnsvis på våren.

Skolen legger til rette for varierte læringsformer. Dette vil si at man blant annet benytter gruppearbeid med logg og refleksjon, prosjektarbeid med tverrfaglig fokus, forelesning, praksisorientert undervisning, veiledning, individuelle arbeidsoppgaver, presentasjoner, nettstøttet læring og problembasert læring (PBL).

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

 • Anleggsmaskinførerfaget
 • Anleggsrørleggerfaget
 • Banemontørfaget
 • Betongfaget
 • Byggdrifterfaget
 • Fjell- og bergverksfaget
 • Glassfaget
 • Limtreproduksjonsfaget
 • Murer- og flisleggerfaget
 • Murerfaget
 • Rørleggerfaget
 • Stillasbyggerfaget
 • Trelastfaget
 • Trevare- og bygginnredningsfaget
 • Tømrerfaget
 • Vei- og anleggsfaget
 • Veidrift- og veivedlikeholdsfaget
 • Ventilasjons- og blikkenslagerfaget

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

BIM-kompetanse er etterspurt av mange aktører gjennom hele byggeprosessen. Yrkestittelen BIM-tekniker konstruksjon gir deg svært gode jobbmuligheter hos større entreprenører, rådgivere, programvareleverandører, arkitektfirmaer, ferdighusfabrikanter og i undervisningssektoren.

Kvalifikasjon/tittel

Fagskoleingeniør

Tilleggsinformasjon

Studiets omfang er totalt 60 studiepoeng hvorav 15 studiepoeng gjennomføres pr semester (30 studiepoeng pr år). Studentene møter på 6 samlinger a tre dager ved Fagskolen Innlandets lokaler på Campus Kallerud på Gjøvik pr skoleår. I tillegg er det undervisning og veiledning via Teams og læringsplattformen Canvas på kveldstid. Ved å ta dette studiet kan du søke lån og stipend i Statens lånekasse. Studiet er også tilpasset de som er i full jobb.

Alle utdanninger innen