Nøkkelinformasjon

Fagskolen Innlandet logo
Fagskolen Innlandet logo

Studiested

Gjøvik

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

5.0

Semester

2

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

4. september

Oppstartsdato

25. september

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Modulutdanning: Befrakteren har trafikkansvar for eget ansvarsområde og avtaler fraktløsninger med transportører og agenter. Transportbestilleren kan derfor også være befrakter – eventuelt en transportkjøper. Rollene kan variere avhengig av hva slags firma man representerer og arbeider i med transportmegling, innkjøp av transporttjenester og administrative oppgaver i fraktmarkedet.

Befrakteren har trafikkansvar for eget ansvarsområde og avtaler fraktløsninger med transportører og agenter. Transportbestilleren kan derfor også være befrakter – eventuelt en transportkjøper. Rollene kan variere avhengig av hva slags firma man representerer og arbeider i med transportmegling, innkjøp av transporttjenester og administrative oppgaver i fraktmarkedet.

Modulen er en del av studiet Transport-, terminal- og lagerlogistikk.

Undervisningsopplegg

Følgende emner inngår i modulen:

  • Lover og regler innen transportbestilling. NSAB. Incoterms. Toll. Kabotasje.
  • Avtalekrav og økonomi og fraktberegning. Booking. Dokumenter.
  • Bærekraft og miljø i transport. HMS. Farlig gods.
  • Spedisjon, samlasting og organisering av transportoppdrag. Transportgeografi.
  • Service og kundebehandling. Medvirkningsansvar.

Modulen gir kunnskap om praktisk drift av innkjøp i transportvirksomheter, hos transportører og i andre virksomheter, som megler, bestiller og kjøper av transporttjenester. Fagområdet dekker blant annet transportplanlegging, anbud, transportøkonomi, fraktberegning, prismodeller, kostnader, avtaleforhold, lovgivning og trender i logistikkmarkedet. Modulen inneholder også krav til underleverandører, sjåfører og miljø. Modulen vil sette deg i stand til å gjennomføre praktiske befrakter- og bestilleroppgaver.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Karrieremuligheter

Kunnskap om befrakterfaget og transportbestilling gir muligheter for mange jobber hos vareeiere, grossister, transportører, meglere, lagerbedrifter, samlastere, m.fl. Trafikkledere, skiftledere og flere administrative stillinger vil ha nytte av utdanningen.