Utdanningstilbud

Viser 21 utdanninger
Tittel Studietype Studieform Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Barnehagelærerutdanning Bachelor og høgskolekandidat Undervisning ved lærestedet, heltid Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim GENS Alle kom inn Alle kom inn
Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Bachelor og høgskolekandidat Undervisning ved lærestedet, heltid Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim GENS Alle kom inn Alle kom inn
Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Bachelor og høgskolekandidat Desentralisert, Undervisning ved lærestedet, deltid Dronning Mauds Minne Høgskole Kristiansund GENS Alle kom inn Alle kom inn
Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk Bachelor og høgskolekandidat Undervisning ved lærestedet, heltid Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim GENS Alle kom inn Alle kom inn
Barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv Bachelor og høgskolekandidat Undervisning ved lærestedet, heltid Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim GENS Alle kom inn Alle kom inn
Barnehagelærerutdanning, deltid Bachelor og høgskolekandidat Undervisning ved lærestedet, deltid Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim GENS Alle kom inn Alle kom inn
Barnehagepedagogikk, del 1 Årsstudium og kortere Undervisning ved lærestedet, deltid Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk Årsstudium og kortere Undervisning ved lærestedet, deltid Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Barns språkutvikling og språklæring Master og høyere Undervisning ved lærestedet, deltid Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Emnestudier, bachelornivå Årsstudium og kortere Undervisning ved lærestedet, deltid Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Emnestudier, masternivå Master og høyere Undervisning ved lærestedet, heltid Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen Master og høyere Undervisning ved lærestedet, deltid Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring Master og høyere Undervisning ved lærestedet, heltid Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Mastergradsstudium i barnehageledelse Master og høyere Undervisning ved lærestedet, heltid Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk Master og høyere Undervisning ved lærestedet, heltid Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom Master og høyere Undervisning ved lærestedet, heltid Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Master og høyere Undervisning ved lærestedet, deltid Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen Master og høyere Undervisning ved lærestedet, deltid Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom Master og høyere Undervisning ved lærestedet, heltid Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Universitets- og høgskolepedagogikk Årsstudium og kortere Undervisning ved lærestedet, deltid Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen Master og høyere Undervisning ved lærestedet, deltid Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim

Om lærestedet

Du kan gjøre en forskjell
Velger du barnehagelærerutdanning får du en allsidig lederutdannelse som kvalifiserer deg til å jobbe med barn og unge i en rekke ulike yrker. Du får også en kompetanse som er sterkt etterspurt over hele landet.

Som barnehagelærer vil du bety noe for barna i barnehagen. Ingen dager i barnehagen er like, og som barnehagelærer kan du være med og påvirke hva dagen skal inneholde. Du får brukt dine egne interesser som barnehagelærer. Du lærer også å samarbeide med foreldre for å støtte barna i deres utvikling og læring.

Om studiet 
Gjennom studiet lærer du blant annet om barns utvikling og lek og hvordan du kan skape en god arena for danning, omsorg, lek og læring. Undervisningen er variert og foregår i klasser.

Utdannelsen er preget av mye refleksjon om hvem du selv er og hva slags barnehagelærer du vil være. I løpet av studiet vil du utvikle deg som menneske. 

Praksis
Hvert studieår inneholder flere uker med praksis, til sammen 100 dager. Du får tildelt en ny praksisbarnehage for hvert år, og du skal ha praksis både i storbarn og i småbarnsavdeling. Under praksisen får dere veiledning både fra barnehagen og fra praksislærer på høgskolen.

Internasjonal praksis
Studenter ved DMMH kan søke om et utvekslingsopphold i en rekke land.

Karrieremuligheter
Bachelor barnehagelærerutdanning kvalifiserer for flere typer arbeid med barn og unge. Du kan bli ansatt som barnehagelærer eller pedagogisk leder i barnehagen. En pedagogisk leder har det faglige ansvaret på avdelingen. Etter å ha jobbet noen år kan du bli styrer eller daglig leder i barnehagen. 

Du er også kvalifisert til andre typer arbeid med barn og unge, som for eksempel leder for SFO, rådgiver eller miljøterapeut, du kan jobbe med administrative oppgaver i stat og kommune og mye annet.

Det er mulig å bygge på bachelorgraden med en master, på DMMH tilbyr vi 4 ulike mastergrader. Da kan du undervise på videregående skole og høgskoler og universitet, du kan forske videre og ta en doktorgrad.

Opptak
Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Dersom du ikke har studiekompetanse men fyller 25 år eller eldre det året du søker, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.