Vi arbeider aktivt for å ivareta barns behov og rettigheter, samt å synliggjøre barns perspektiver i samfunnet.

Studentperspektivet står høyt i høgskolehverdagen. Vi ønsker å utdanne kompetente og reflekterte barnehagelærere og ledere som skal møte barna med respekt og veilede dem i dannelsesprosessen.

Engasjement, dialog og mangfold er stikkord som kjennetegner høgskolen vår.

Vi har ca 1400 studenter og 150 ansatte, hvorav 110 er i forsker- og undervisningsstillinger.

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Telefon: 73 80 52 00

Studiesteder:

  • Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
  • Dronning Mauds Minne Høgskole Kristiansund

Utdanningstilbud

Kategori

  • Universitet og høgskole

Nivå

- Vis alle -
Bachelor, 3 år
Høyere nivå
Lavere nivå
Master, 2 år
Dette lærestedet tilbyr 21 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Sorter synkende Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Barnehagelærerutdanning Bachelor, 3 år Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Generell studiekompetanse 32.50 36.40
Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Bachelor, 3 år Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Generell studiekompetanse Alle 35.30
Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Bachelor, 3 år Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Generell studiekompetanse Alle 36.30
Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk Bachelor, 3 år Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Generell studiekompetanse 33.30 37.40
Barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv Bachelor, 3 år Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Generell studiekompetanse 36.70 36.20
Barnehagelærerutdanning, deltid Bachelor, 3 år Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Generell studiekompetanse Alle 31.80
Barnehagepedagogikk, del 1 Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Barns språkutvikling og språklæring Høyere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Emnestudier, bachelornivå Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Emnestudier, masternivå Høyere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring Master, 2 år Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i barnehageledelse Master, 2 år Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk Master, 2 år Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom Master, 2 år Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Høyere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen Høyere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom Høyere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Universitets- og høgskolepedagogikk Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak