Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, med campus i Trondheim og Kristiansund, er den eneste høgskolen i landet som har utdanning av barnehagelærere som hovedoppgave.

Vi arbeider aktivt for å ivareta barns behov og rettigheter, samt å synliggjøre barns perspektiver i samfunnet.

Studentperspektivet står høyt i høgskolehverdagen. Vi ønsker å utdanne kompetente og reflekterte barnehagelærere og ledere som skal møte barna med respekt og veilede dem i dannelsesprosessen.

Engasjement, dialog og mangfold er stikkord som kjennetegner høgskolen vår.

Vi har ca 1400 studenter og 150 ansatte, hvorav 110 er i forsker- og undervisningsstillinger.

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Telefon: 73 80 52 00

Studiesteder:

  • Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
  • Dronning Mauds Minne Høgskole Kristiansund

Utdanningstilbud

Det er 21 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Barnehagelærerutdanning Bachelor og høgskolekandidat Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim GENS 34.20 37.10
Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Bachelor og høgskolekandidat Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim GENS Alle Alle
Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Bachelor og høgskolekandidat Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim GENS Alle Alle
Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk Bachelor og høgskolekandidat Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim GENS Alle Alle
Barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv Bachelor og høgskolekandidat Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim GENS Alle Alle
Barnehagelærerutdanning, deltid Bachelor og høgskolekandidat Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim GENS Alle Alle
Barnehagepedagogikk, del 1 Årsenhet og kortere Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk Årsenhet og kortere Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Barns språkutvikling og språklæring Master og høyere Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Emnestudier, bachelornivå Årsenhet og kortere Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Emnestudier, masternivå Master og høyere Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen Master og høyere Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring Master og høyere Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Mastergradsstudium i barnehageledelse Master og høyere Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk Master og høyere Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom Master og høyere Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Master og høyere Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen Master og høyere Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom Master og høyere Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Universitets- og høgskolepedagogikk Årsenhet og kortere Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim