× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Forsvarets høgskole favoritt ikon

Høgskole
Offentleg
13 studier

Se alle studiemulighetene på www.forsvaret.no/utdanning

Søknadsfrist 15. april 2019.

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i militære studier Årseining og kortare Forsvarets høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Cybertekniker Forsvarets høgskole
Militær ledelse med fordypning i elektrofag Bachelor, 3 år Forsvarets høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Militær ledelse med fordypning i elektronikk og data Bachelor, 3 år Forsvarets høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Militær ledelse med fordypning i logistikk Bachelor, 3 år Forsvarets høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Militær ledelse med fordypning i maskinfag Bachelor, 3 år Forsvarets høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Militær ledelse med fordypning i nautikk Bachelor, 3 år Forsvarets høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Militære studier, bygg og anleggsteknikk Bachelor, 3 år Forsvarets høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Militære studier, ledelse og landmakt Bachelor, 3 år Forsvarets høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Militære studier, ledelse og luftmakt Bachelor, 3 år Forsvarets høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Språk- og etterretningsutdanning Anna utdanning Forsvarets høgskole
Teknisk lederutdanning Anna utdanning Forsvarets høgskole
Telematikk (cyberingeniør) Bachelor, 3 år Forsvarets høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i militære studier Årseining og kortare Forsvarets høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Militær ledelse med fordypning i elektrofag Bachelor, 3 år Forsvarets høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Militær ledelse med fordypning i elektronikk og data Bachelor, 3 år Forsvarets høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Militær ledelse med fordypning i logistikk Bachelor, 3 år Forsvarets høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Militær ledelse med fordypning i maskinfag Bachelor, 3 år Forsvarets høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Militær ledelse med fordypning i nautikk Bachelor, 3 år Forsvarets høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Militære studier, bygg og anleggsteknikk Bachelor, 3 år Forsvarets høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Militære studier, ledelse og landmakt Bachelor, 3 år Forsvarets høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Militære studier, ledelse og luftmakt Bachelor, 3 år Forsvarets høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Telematikk (cyberingeniør) Bachelor, 3 år Forsvarets høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Språk- og etterretningsutdanning Forsvarets høgskole
Teknisk lederutdanning Forsvarets høgskole
Cybertekniker Forsvarets høgskole
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i militære studier Årseining og kortare Forsvarets høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak

Annen utdanning

Liste over studier ved lærestedet
Tittel Fagretning Studiested
Språk- og etterretningsutdanning Forsvarets høgskole
Teknisk lederutdanning Forsvarets høgskole
Cybertekniker Forsvarets høgskole