Fakta

Lærested:
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april

Informasjon oppdatert

27. januar 2023.

Om studiet

Liker du data? Hva med å jobbe med datasystemer på noen av de mest komplekse fartøyene i landet?

Med denne bacheloren får du en militær lederutdanning med en særlig innretning mot tekniske og maritime fag.

Dette er en bachelorgrad med fordypning i ledelse og marineingeniør innen våpensystemer, elektronikk og data. Studiet gir deg en ingeniørfordypning med vekt på elektronikk og datasystemer knyttet til fartøyenes våpen, sensorer og sambandssystemer. En offisersutdanning med ingeniørfordypning i Forsvaret gir deg gode muligheter for utfordrende, interessante og ansvarsfulle lederstillinger.

Tittelen marineingeniør betegner offiserer som har gjennomført utdanning ved Sjøkrigsskolens marineingeniørlinjer. Deler av utdanningen består av ingeniørfag i henhold til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning. De fleste av emnene i utdanningen er imidlertid emner knyttet til offisersutvikling.

All undervisningen er obligatorisk og foregår normalt i ukedagene, men øvelser, vakter, seminarer og hjemmeeksamener kan legges til helger.

Studiested: Bergen.

Opptakskrav

  • Generell studiekompetanse med matematikk R1 + R2 og fysikk 1,
  • Generell studiekompetanse med forkurs for ingeniørutdanning
  • Ha bestått sesjon med minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå).
  • Du kan søke selv om du ikke har vært på sesjon. Da sørger vi for å kalle deg inn til sesjon etter at søknaden din er behandlet, dersom du ellers blir funnet kvalifisert.
  • Tilfredsstille fysi​ske minstekrav for utdanningen med minimum karakter 5
  • Tilfredsstille helsekrav for utdanning i Forsvaret.
  • Som hovedregel kan du ikke ha deltatt på mer enn to opptak til FOS. 
  • Være i aldersgruppen 18-25 år
  • Høyere alder kan vurderes i spesielle tilfeller

Alle utdanninger innen