Fakta

Lærested:
Sted:
Forsvarets høgskole
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april

Informasjon oppdatert

27. januar 2023.

Om studiet

Ønsker du en attraktiv integrert ingeniør- og lederutdanning innenfor IKT og cybersikkerhet?

I denne profesjonsutdanningen lærer du blant annet å understøtte militære operasjoner med digital teknologi, og beskytte komplekse informasjonssystemer mot trusler.

Med bachelor i ingeniørfag, studieretning telematikk lærer du å bruke svært avanserte og komplekse systemer, og du får en fremtidsrettet leder- og ingeniørutdanning. Studiet vil gjøre deg ettertraktet i alle avdelinger i Forsvaret. 

Studiested: Lillehammer.

Opptakskrav

a) Generell studiekompetanse med R1, R2 og Fy1, eller -

b) Generell studiekompetanse med matematikk og fysikk i årsstudium forkurs ingeniør, eller -

c) Fagbrev og hele årstudium forkurs ingeniør

  • Kunne sikkerhetsklareres for strengt hemmelig (SH)

  • Oppnå minimum karakter 5 på fysiske tester for utdanningen

  • Tilfredsstille helsekrav for utdanning i Forsvaret.

  • Ha bestått sesjon med minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå)

  • Du kan søke selv om du ikke har vært på sesjon. Dersom du ikke har vært på sesjon, kaller vi deg inn til dette etter at søknaden din er behandlet.

  • Som hovedregel kan du ikke ha deltatt på mer enn to opptak til FOS.

  • Være i aldersgruppen 18-25 år (Høyere alder kan vurderes i spesielle tilfeller)