Fakta

Sted:
Forsvarets høgskole
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april

Informasjon oppdatert

31. januar 2024.

Om studiet

Ønsker du en attraktiv integrert ingeniør- og lederutdanning innenfor IKT og cybersikkerhet?

I denne profesjonsutdanningen lærer du blant annet å understøtte militære operasjoner med digital teknologi, og beskytte komplekse informasjonssystemer mot trusler.

Med bachelor i ingeniørfag, studieretning telematikk lærer du å bruke svært avanserte og komplekse systemer, og du får en fremtidsrettet leder- og ingeniørutdanning. Studiet vil gjøre deg ettertraktet i alle avdelinger i Forsvaret. 

Studiested: Lillehammer.

Opptakskrav

a) Generell studiekompetanse med R1, R2 og Fy1, eller -

b) Generell studiekompetanse med matematikk og fysikk i årsstudium forkurs ingeniør, eller -

c) Fagbrev og hele årstudium forkurs ingeniør

  • Norsk statsborgerskap
  • God vandel og personlig egnet 
  • Kunne sikkerhetsklareres for strengt hemmelig (SH)
  • Oppnå minimum karakter 5 på fysiske tester for utdanningen
  • Tilfredsstille helsekrav for utdanning i Forsvaret.
  • Ha bestått sesjon med minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå)
  • Du kan søke selv om du ikke har vært på sesjon. Dersom du ikke har vært på sesjon, kaller vi deg inn til dette etter at søknaden din er behandlet.
  • Som hovedregel kan du ikke ha deltatt på mer enn to opptak til FOS.
  • Være i aldersgruppen 18-25 år (høyere alder kan vurderes i spesielle tilfeller)