Fakta

Studietype:
Bachelor, 3 år
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april

Informasjon oppdatert

31. januar 2024.

Om studiet

Er du operatør i Marinejegerkommandoen, Kystjegerkommandoen eller Minedykkerkommandoen og ønsker å utdanne deg til offisersstillinger i egen avdeling?

Denne bacheloren gir deg en interessant og relevant utdanning som gjør deg kvalifisert til stillinger på troppssjefsnivå.

Studiet gir deg en bachelorgrad i militære studier med fordypning i ledelse, militærmakt og sikkerhetsoperasjoner. Du får en akademisk lederutdanning hvor du utvikler deg til en kunnskapsrik, ansvarsfull og robust leder med faglig og personlig integritet.

Som uteksaminert offiser vil du sitte igjen med en ettertraktet kompetanse som gjør deg skikket til å løse fremtidige oppgaver nasjonalt og internasjonalt.

I tillegg til den militære profesjonsutdanningen, som inneholder lederskap og militærmakt, får kadettene delvis kompetanse innen fagområdene nautikk og militær logistikk. Det legges opp til at kadettene kan gjennomføre deler av studiet i utlandet.

Utdanningen er tiltenkt personell som har tidligere spesialistkompetanse fra utpekte avdelinger i Forsvaret, og som ønsker en lengre karriere innenfor Forsvaret.

Studiested: Bergen.

Opptakskrav

  • Norsk statsborgerskap
  • God vandel og personlig egnethet 
  • Generell studiekompetanse
  • Gjennomført en av følgende spesialistgrunnutdanninger: marinejeger, spesialbåtoperatør, kystjeger, fartøysoperatør KJK, minedykker, spesialjeger.
  • Kunne sikkerhetsklareres for strengt hemmelig(SH)
  • Ha bestått sesjon med minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå).
  • Tilfredsstille fysiske minstekrav for utdanningen med minimum karakter 5
  • Tilfredsstille helsekrav for utdanning i Forsvaret.
  • Være i aldersgruppen 20-27 år
  • Høyere alder kan vurderes i spesielle tilfeller

Alle utdanninger innen