Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Luftforsvarets flygeskole

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Om studiet

Frister jobben som flyger eller navigatør på noen av verdens mest avanserte fly og helikoptre?

Luftforsvarets skolesenter utdanner flygere og navigatører til Forsvaret. ​I løpet av utdanningen skal du innom ulike skoler, bo på forskjellige steder og ta til deg mye kunnskap og mange ferdigheter.

Studiesteder: Bardufoss, Trondheim og USA.

Opptakskrav

 • Ha bestått sesjon. Har du fylt ut egenerklæring på nett, men enda ikke blitt kalt inn til sesjon, kan du fortsatt søke. Da sørger vi for å kalle deg inn hvis du er kvalifisert. Du trenger ikke å ha fullført førstegangstjeneste for å kunne søke
 • Ha minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon
 • Ha god helse, godt syn, godt fargesyn og god hørsel. Bruk av kontaktlinser eller briller godtas normalt ikke. Laserkorrigert syn godtas ikke
 • Ha generell studiekompetanse innen sommeren i opptaksåret
 • Ha plettfri vandel​ 
 • Være mellom 18 og 24 år i opptaksåret. 
 • Ha norsk statsborgerskap
 • Være minst 163 centimeter høy
 • Kunne sikkerhetsklareres
 • Beherske norsk og engelsk godt, både skriftlig og muntlig
 • Bestå fysi​ske minstekrav i Forsvaret
 • Resultater – samt fravær – fra skole eller jobb kan også telle med i vurderingen

Opptaksinformasjon

Luftforsvaret gjennomfører opptak og seleksjonsflyging to ganger i året, med oppstart av seleksjonsflyging henholdsvis høst og vinter. Har du ikke begynt på førstegangstjenesten din, vil du få grunnleggende soldatopplæring ved Luftforsvarets spesialistskole på Kjevik i Kristiansand innenfor samme år som seleksjonsflygingen på Bardufoss foregår.

De som blir kvalifisert under opptaket ved seleksjonssenteret på Rygge, blir sendt til seleksjonsflygning ved Luftforsvarets flygeskole på Bardufoss – eller til Kjevik først, dersom det er behov for grunnleggende soldatopplæring. 

Alle utdanninger innen