Nøkkelinformasjon

logo
logo

Studiested

Horten
Porsgrunn

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.00

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

2

Opptakskrav

F-HEL-VEL0003

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20418-15

Om studiet

Velferdsteknologi har vokst frem som svar på utfordringene samfunnet møter i forhold til helse, omsorg og velferd. Flere mennesker, både unge og gamle, vil i fremtiden trenge teknologisk hjelp til å leve aktivt og selvstendig. Velferdsteknologi er et tverrfaglig nettstudium for helse- og omsorgs personell og teknikere.

Studiet er utviklet i samarbeid med kommuner, arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og produsenter og leverandører av velferdsteknologiske tjenester og produkter.  

Tilleggsinformasjon

Retter seg mot flere fagfelt: Helse, teknologi, IKT og service.

Alle utdanninger innen