Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Grimstad

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet, desentralisert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

2

Opptakskrav

F-HEL-VEL0001

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20417-21

Om studiet

Studiet tilbys både i Grimstad og i Lyngdal (Lister kompetanse)

Rett bruk av velferdsteknologi bidrar til økt trygghet, sosialdeltakelse, mestring og selvstendighet, til tross for funksjonsnedsettelser. Du som fagarbeider har en viktig rolle i dette arbeidet.

Fagarbeidere arbeider tett med bruker, pasient og pårørende, og vil gjennom utdanningen få en spisskompetanse innen velferdsteknologi for å vurdere, planlegge, iverksette og evaluere velferdsteknologiske løsninger.  

I utdanningen lærer du om velferdsteknologiske løsninger innen eldreomsorg, habilitering og i arbeid med barn og unge med spesielle behov.

 Ved å ta denne utdanningen vil du som fagarbeider også kunne ha en funksjon innen opplæring og koordinering knyttet til bruk av velferdsteknologi. Studiet gir en helhetsforståelse av hvordan velferdsteknologi som tiltak henger sammen med organisering av tjenestene, og du vil dermed kunne bidra som ressurs inn i både utprøvingsprosjekter og dagligdrift av velferdsteknologiske løsninger.

Undervisningsopplegg

I løpet av utdanningen vil du bl.a. lære å vurdere, planlegge, iverksette og evaluere velferdsteknologiske løsninger. Utdanningen gir også innsikt i lover og forskrifter som regulerer bruk av velferdsteknologi og kunnskap om samhandling med bruker og pårørende.

Eksempler på tema i utdanningen er:

 • Former for velferdsteknologi
 • Kartlegging av brukers behov og ressurser
 • Brukermedvirkning
 • Pårørende perspektiv og rolle
 • Relasjonskompetanse
 • Organisering og drift av løsninger
 • Tverrfaglig samarbeid

Opptakskrav

Opptakskrav

For opptak til fagskoleutdanning i Velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren kreves fullført videregående opplæring fra studieretning for helse- og oppvekstfag.

Fagbrev/autorisasjon som gir grunnlag for opptak:

 • Helsefagarbeider
 • Hjelpepleier
 • Omsorgsarbeider
 • Barn- og ungdomsarbeider

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Kompetanse etter fullført utdanning er aktuell i alle tilbud innen helse- og omsorgstjenesten

Tilleggsinformasjon

Autorisasjon er ikke et opptakskrav, men autorisasjon er nødvendig for å kunne jobbe som helsepersonell etter endt utdanning.

Alle utdanninger innen