Nøkkelinformasjon

Du lærer hvordan samfunnet forandrer seg, og metoder for å planlegge og lede utviklingen i ønsket retning.

Samfunnsplanlegging består av flere fag og har innslag av fagområder som samfunnsøkonomi, sosiologi, pedagogikk og statsvitenskap.

Du lærer å se alt fra små lokalsamfunn, til store byer og verden som helhet, i et større perspektiv for å planlegge for en god og bærekraftig utvikling.

 

 

Utdanninger

Viser 16 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet - bachelor Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet GENS 45.80 50.80
Bachelorstudium i nyskaping og regenerativ utvikling Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen for grøn utvikling
Bygg - sivilingeniør Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Byplanlegging - master i teknologi Master og høyere Universitetet i Stavanger
Byplanlegging og samfunnssikkerhet - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Stavanger GENS 40.40 45.70
Fordjuping i arealplanlegging, kartkunnskap og GIS Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
GIS og kartkunnskap i arealplanlegging Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Master i transport- og byplanlegging Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Master in Community Development and Social Innovation Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Offentlig administrasjon og ledelse Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo GENS 49.30 54.20
Samfunn og utviklingsarbeid Årsstudium og kortere Høgskulen for grøn utvikling
Samfunnsgeografi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo GENS 44.80 51.10
Samfunnskunnskap Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda GENS Alle Alle
Samfunnsplanlegging og leiing Master og høyere Høgskulen i Volda
Samfunnsutvikling Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda GENS Alle Alle
Sosialt entreprenørskap Master og høyere Universitetet i Oslo

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Ph.d.-program, samfunnsplanlegging og kulturforståelse (833105)
 • Master, teknologi, byutvikling og urban design, toårig (757904)
 • Master, teknologi, byutvikling og urban design, femårig (757903)
 • Master, eiendomsutvikling og forvaltning, toårig (757902)
 • Master, fysisk planlegging, toårig (757110)
 • Master, by- og regionplanlegging, femårig (739916)
 • Master, samfunnsplanlegging og kulturforståelse, toårig (733113)
 • Samfunnsplanlegging, toårig videreutdanning (731110)
 • Master, samfunnsplanlegging, toårig (731109)
 • Master, i samfunnsutvikling og sosial innovasjon, toårig (714106)
 • Fysisk planlegging, lavere nivå (657101)
 • Bachelor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse, treårig (633104)
 • Bachelor, samfunnsgeografi, treårig (633103)
 • Samfunnsplanlegging, lavere nivå (631107)
 • Høgskolekandidat, samfunnsplanlegging, toårig (631103)
 • Bachelor, samfunnsplanlegging og kommunikasjon, treårig (633105)
 • Bachelor, samfunnsplanlegging og kommunikasjon, treårig (633105)
 • Bachelor, offentlig administrasjon og ledelse, treårig (641143)
 • Samfunnskunnskap, lavere nivå (631106)