Sist oppdatert 28. mai 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Du lærer hvordan samfunnet forandrer seg, og metoder for å planlegge og lede utviklingen i ønsket retning.

Samfunnsplanlegging består av flere fag og har innslag av fagområder som samfunnsøkonomi, sosiologi, pedagogikk og statsvitenskap.

Du lærer å se alt fra små lokalsamfunn, til store byer og verden som helhet, i et større perspektiv for å planlegge for en god og bærekraftig utvikling.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Kan være andre krav eller lokalt opptak, les mer på den enkelte utdanning.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Kan være andre krav eller lokalt opptak, les mer på den enkelte utdanning.

Varighet

Årsstudium tar 1 år. Bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år.

Varighet

Årsstudium tar 1 år. Bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 833105 - Ph.d.-program, samfunnsplanlegging og kulturforståelse
 • 757904 - Master, teknologi, byutvikling og urban design, toårig
 • 757903 - Master, teknologi, byutvikling og urban design, femårig
 • 757902 - Master, eiendomsutvikling og forvaltning, toårig
 • 757110 - Master, fysisk planlegging, toårig
 • 739916 - Master, by- og regionplanlegging, femårig
 • 733113 - Master, samfunnsplanlegging og kulturforståelse, toårig
 • 731110 - Samfunnsplanlegging, toårig videreutdanning
 • 731109 - Master, samfunnsplanlegging, toårig
 • 714106 - Master, i samfunnsutvikling og sosial innovasjon, toårig
 • 657101 - Fysisk planlegging, lavere nivå
 • 633104 - Bachelor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse, treårig
 • 633103 - Bachelor, samfunnsgeografi, treårig
 • 631107 - Samfunnsplanlegging, lavere nivå
 • 631103 - Høgskolekandidat, samfunnsplanlegging, toårig
 • 633105 - Bachelor, samfunnsplanlegging og kommunikasjon, treårig
 • 641143 - Bachelor, offentlig administrasjon og ledelse, treårig
 • 631106 - Samfunnskunnskap, lavere nivå

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 833105 - Ph.d.-program, samfunnsplanlegging og kulturforståelse
 • 757904 - Master, teknologi, byutvikling og urban design, toårig
 • 757903 - Master, teknologi, byutvikling og urban design, femårig
 • 757902 - Master, eiendomsutvikling og forvaltning, toårig
 • 757110 - Master, fysisk planlegging, toårig
 • 739916 - Master, by- og regionplanlegging, femårig
 • 733113 - Master, samfunnsplanlegging og kulturforståelse, toårig
 • 731110 - Samfunnsplanlegging, toårig videreutdanning
 • 731109 - Master, samfunnsplanlegging, toårig
 • 714106 - Master, i samfunnsutvikling og sosial innovasjon, toårig
 • 657101 - Fysisk planlegging, lavere nivå
 • 633104 - Bachelor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse, treårig
 • 633103 - Bachelor, samfunnsgeografi, treårig
 • 631107 - Samfunnsplanlegging, lavere nivå
 • 631103 - Høgskolekandidat, samfunnsplanlegging, toårig
 • 633105 - Bachelor, samfunnsplanlegging og kommunikasjon, treårig
 • 641143 - Bachelor, offentlig administrasjon og ledelse, treårig
 • 631106 - Samfunnskunnskap, lavere nivå

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Ph.d.-program, samfunnsplanlegging og kulturforståelse (833105)
 • Master, teknologi, byutvikling og urban design, toårig (757904)
 • Master, teknologi, byutvikling og urban design, femårig (757903)
 • Master, eiendomsutvikling og forvaltning, toårig (757902)
 • Master, fysisk planlegging, toårig (757110)
 • Master, by- og regionplanlegging, femårig (739916)
 • Master, samfunnsplanlegging og kulturforståelse, toårig (733113)
 • Samfunnsplanlegging, toårig videreutdanning (731110)
 • Master, samfunnsplanlegging, toårig (731109)
 • Master, i samfunnsutvikling og sosial innovasjon, toårig (714106)
 • Fysisk planlegging, lavere nivå (657101)
 • Bachelor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse, treårig (633104)
 • Bachelor, samfunnsgeografi, treårig (633103)
 • Samfunnsplanlegging, lavere nivå (631107)
 • Høgskolekandidat, samfunnsplanlegging, toårig (631103)
 • Bachelor, samfunnsplanlegging og kommunikasjon, treårig (633105)
 • Bachelor, samfunnsplanlegging og kommunikasjon, treårig (633105)
 • Bachelor, offentlig administrasjon og ledelse, treårig (641143)
 • Samfunnskunnskap, lavere nivå (631106)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.