Nøkkelinformasjon

logo
logo

Studiested

Porsgrunn

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.00

Studieform

Nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

2

Opptakskrav

F-TEK-HFA0001

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20418-37

Om studiet

Fagskolen Vestfold og Telemark i samarbeid med Norsk forening for farlig avfall (NFFA) har tatt initiativ til etablering av en offentlig godkjent utdanning innen farlig avfall. Bakgrunnen er kompleksiteten og de voksende mengdene av farlig avfall i samfunnet.

Farlig avfall har hittil «druknet» i ambisjonene om sirkulær økonomi. Denne avfallsfraksjonen har dessverre blitt synonymt med deponi og lokalisering av nødvendig deponikapasitet. Høy kompetanse, avansert teknologi og anerkjent profesjonalitet vil kreves for også i fremtiden å kunne tilse at miljøgifter tas ut av kretsløpet.

De virksomhetene som håndterer farlig avfall i Norge er definert ved å ha en viktig samfunnsrolle, er underlagt omfattende regelverk, reguleringer og myndighetstillatelser. De ansatte i bransjen representerer et bredt utdanningsspekter, både generell fagutdanning og praktisk erfaring. Nå ønsker Fagskolen og bransjeorganisasjonen NFFA å etablere et formalisert utdanningsløp innen farlig avfall og miljøgifter. 

Avfallsbransjens ambisjoner innen sirkulær økonomi og bruk av ny teknologi er vektlagt i innhold og omfang på utdanningsløpet. Teknologi- og digitaliseringsverktøy blir i fremtiden viktig både for å identifisere, registrere, materialgjenvinne samt ikke minst bidra til omsetning av de nyttige komponentene i avfallet fra blant annet bygg- og anleggsindustrien.

Tilleggsinformasjon

Nettbasert med 4 samlinger og nettundervisning en ettermiddag i uken