Nøkkelinformasjon

Er en fordypning innen teknikk og industriell produksjon. Logistikk, planlegging og ledelse er viktige deler av studiet.

Utdanningen vil gi deg kompetanse til å fylle mange funksjoner og arbeidsoppgaver i så vel varehandels- og produksjonsbedrifter, som i transportbedrifter.

Se også utdanninger innen logistikk på universitets- og høyskolenivå.

Utdanninger

Viser 1 utdanninger
Tittel Studietype Lærested
Logistikk, nettbasert med samlinger Høyere fagskolegrad Fagskolen Innlandet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Fagskoleutdanning, logistikkassistent, halvårig (581907)
 • Fagskoleutdanning, logistikkoordinator, ettårig (581906)
 • Fagskoleutdanning, arbeidsleder – logistikk, halvårig (581904)
 • Fagskoleutdanning, logistikk, toårig (581903)
 • Fagskoleutdanning, logistikk og transport (581901)
 • Fagskoleutdanning, logistikk og service i helsetjenesten, ettårig (569949)
 • Fagskoleutdanning, transportadministator (581902)
 • Fagskoleutdanning, transportadministator, halvårig (581905)
 • Fagskoleutdanning, grønn logistikk i verdi og forsyningskjeden (551405)
 • Fagskoleutdanning, grønn logistikk i verdi og forsyningskjeden (551405)
 • Fagskoleutdanning, bærekraftig transport- og logistikkledelse (581909)
 • Fagskoleutdanning, bærekraftig transport- og logistikkledelse (581909)
 • Fagskoleutdanning, transport, terminaler- og lagerlogistikk (581908)
 • Fagskoleutdanning, transport, terminaler- og lagerlogistikk (581908)
 • Samferdsel, andre (5819)
 • Samferdsel, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning (581999)

Relevante yrker