Beskrivelse

Utdanningstilbudene skal gjøre studentene i stand til å planlegge, utvikle og vedlikeholde datanlegg og datanettverk. Dette omfatter sikkerhet, drifts-, produksjons- og utviklingsselskaper innenfor IKT og IKT-relaterte emner.

Opptakskrav

Varierer. Se det enkelte lærested for mer informasjon.

Opptakskrav

Varierer. Se det enkelte lærested for mer informasjon.

Varighet

0,5 - 2 år på heltid. Mange tilbud er også tilgjengelig på deltid over flere år. 

Varighet

0,5 - 2 år på heltid. Mange tilbud er også tilgjengelig på deltid over flere år. 


Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 554165 - Fagskoleutdanning, cybersikkerhet, toårig
 • 554152 - Fagskoleutdanning, data analyst 1, ettårig
 • 554157 - Fagskoleutdanning, data analyst 2, ettårig
 • 554170 - Fagskoleutdanning, data analyst 2, toårig
 • 554102 - Fagskoleutdanning, datateknikk – drift og sikkerhet
 • 554111 - Fagskoleutdanning, datateknikk – drift og sikkerhet, toårig
 • 554144 - Fagskoleutdanning, datateknologi, server- og nettverksdrift, ettårig
 • 554112 - Fagskoleutdanning, drift- og supportteknikk, ettårig
 • 554104 - Fagskoleutdanning, IT- og nettverksadministrasjon
 • 554113 - Fagskoleutdanning, IT- og nettverksadministrasjon, toårig
 • 554114 - Fagskoleutdanning, IT-administrasjon, 7 måneder
 • 554115 - Fagskoleutdanning, IT-drift og -support, 8 måneder
 • 554139 - Fagskoleutdanning, IT-drift og infrastruktur, halvårig
 • 554116 - Fagskoleutdanning, IT-driftskandidat, ettårig
 • 554117 - Fagskoleutdanning, IT-prosjekt, IT-support konsulent, 8 måneder
 • 554118 - Fagskoleutdanning, IT-prosjekt, IT-support konsulent, ettårig
 • 554119 - Fagskoleutdanning, IT-prosjekt, IT-support tekniker, halvårig
 • 554162 - Fagskoleutdanning, kjemi for frisørfaget, 10 studiepoeng
 • 554161 - Fagskoleutdanning, kommunikasjon i frisør- og hudpleierfaget, 10 studiepoeng
 • 554163 - Fagskoleutdanning, ledelse, økonomi og markedsføring for frisører, 10 studiepoeng
 • 554148 - Fagskoleutdanning, microsoft azure og microsoft 365, halvårig
 • 554120 - Fagskoleutdanning, Microsoft certified system engineer, ettårig
 • 554159 - Fagskoleutdanning, MS 365 App Maker and Administrator
 • 554106 - Fagskoleutdanning, nettverk og IT-sikkerhet
 • 554121 - Fagskoleutdanning, nettverk og IT-sikkerhet, toårig
 • 554164 - Fagskoleutdanning, nettverk- og systemadministrasjon, 120 studiepoeng
 • 554122 - Fagskoleutdanning, nettverks- og systemadministrasjon, ettårig
 • 554127 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon med design, 1½-årig
 • 554128 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon med design, 8 måneder
 • 554129 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon med design, ettårig
 • 554123 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon – Linux, 8 måneder
 • 554124 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon – Linux, ettårig
 • 554125 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon – Microsoft, ettårig
 • 554126 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon – sikkerhet, ettårig
 • 554130 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon, halvårig
 • 554175 - Fagskoleutdanning, QA Programvaretesting, toårig
 • 554166 - Fagskoleutdanning, sceneteknisk produksjon
 • 554156 - Fagskoleutdanning, Secure Application Development and Deployment, halvårig
 • 554174 - Fagskoleutdanning, Service Design
 • 554133 - Fagskoleutdanning, systemadministrasjon – sikkerhet, toårig
 • 554171 - Fagskoleutdanning, søkeroptimalisering og digital synlighet, ettårig
 • 554136 - Fagskoleutdanning, web- og multidesign, toårig
 • 554167 - Fagskoleutdanning, webdesign, ettårig
 • 554137 - Fagskoleutdanning, webkandidat, ettårig
 • 554101 - Teknisk fagskole, linje for EDB

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 554165 - Fagskoleutdanning, cybersikkerhet, toårig
 • 554152 - Fagskoleutdanning, data analyst 1, ettårig
 • 554157 - Fagskoleutdanning, data analyst 2, ettårig
 • 554170 - Fagskoleutdanning, data analyst 2, toårig
 • 554102 - Fagskoleutdanning, datateknikk – drift og sikkerhet
 • 554111 - Fagskoleutdanning, datateknikk – drift og sikkerhet, toårig
 • 554144 - Fagskoleutdanning, datateknologi, server- og nettverksdrift, ettårig
 • 554112 - Fagskoleutdanning, drift- og supportteknikk, ettårig
 • 554104 - Fagskoleutdanning, IT- og nettverksadministrasjon
 • 554113 - Fagskoleutdanning, IT- og nettverksadministrasjon, toårig
 • 554114 - Fagskoleutdanning, IT-administrasjon, 7 måneder
 • 554115 - Fagskoleutdanning, IT-drift og -support, 8 måneder
 • 554139 - Fagskoleutdanning, IT-drift og infrastruktur, halvårig
 • 554116 - Fagskoleutdanning, IT-driftskandidat, ettårig
 • 554117 - Fagskoleutdanning, IT-prosjekt, IT-support konsulent, 8 måneder
 • 554118 - Fagskoleutdanning, IT-prosjekt, IT-support konsulent, ettårig
 • 554119 - Fagskoleutdanning, IT-prosjekt, IT-support tekniker, halvårig
 • 554162 - Fagskoleutdanning, kjemi for frisørfaget, 10 studiepoeng
 • 554161 - Fagskoleutdanning, kommunikasjon i frisør- og hudpleierfaget, 10 studiepoeng
 • 554163 - Fagskoleutdanning, ledelse, økonomi og markedsføring for frisører, 10 studiepoeng
 • 554148 - Fagskoleutdanning, microsoft azure og microsoft 365, halvårig
 • 554120 - Fagskoleutdanning, Microsoft certified system engineer, ettårig
 • 554159 - Fagskoleutdanning, MS 365 App Maker and Administrator
 • 554106 - Fagskoleutdanning, nettverk og IT-sikkerhet
 • 554121 - Fagskoleutdanning, nettverk og IT-sikkerhet, toårig
 • 554164 - Fagskoleutdanning, nettverk- og systemadministrasjon, 120 studiepoeng
 • 554122 - Fagskoleutdanning, nettverks- og systemadministrasjon, ettårig
 • 554127 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon med design, 1½-årig
 • 554128 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon med design, 8 måneder
 • 554129 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon med design, ettårig
 • 554123 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon – Linux, 8 måneder
 • 554124 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon – Linux, ettårig
 • 554125 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon – Microsoft, ettårig
 • 554126 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon – sikkerhet, ettårig
 • 554130 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon, halvårig
 • 554175 - Fagskoleutdanning, QA Programvaretesting, toårig
 • 554166 - Fagskoleutdanning, sceneteknisk produksjon
 • 554156 - Fagskoleutdanning, Secure Application Development and Deployment, halvårig
 • 554174 - Fagskoleutdanning, Service Design
 • 554133 - Fagskoleutdanning, systemadministrasjon – sikkerhet, toårig
 • 554171 - Fagskoleutdanning, søkeroptimalisering og digital synlighet, ettårig
 • 554136 - Fagskoleutdanning, web- og multidesign, toårig
 • 554167 - Fagskoleutdanning, webdesign, ettårig
 • 554137 - Fagskoleutdanning, webkandidat, ettårig
 • 554101 - Teknisk fagskole, linje for EDB

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Fagskoleutdanning, cybersikkerhet, toårig (554165)
 • Fagskoleutdanning, cybersikkerhet, toårig (554165)
 • Fagskoleutdanning, data analyst 1, ettårig (554152)
 • Fagskoleutdanning, data analyst 2, ettårig (554157)
 • Fagskoleutdanning, data analyst 2, toårig (554170)
 • Fagskoleutdanning, data analyst 2, toårig (554170)
 • Fagskoleutdanning, datateknikk – drift og sikkerhet (554102)
 • Fagskoleutdanning, datateknikk – drift og sikkerhet, toårig (554111)
 • Fagskoleutdanning, datateknologi, server- og nettverksdrift, ettårig (554144)
 • Fagskoleutdanning, drift- og supportteknikk, ettårig (554112)
 • Fagskoleutdanning, IT- og nettverksadministrasjon (554104)
 • Fagskoleutdanning, IT- og nettverksadministrasjon, toårig (554113)
 • Fagskoleutdanning, IT-administrasjon, 7 måneder (554114)
 • Fagskoleutdanning, IT-drift og -support, 8 måneder (554115)
 • Fagskoleutdanning, IT-drift og infrastruktur, halvårig (554139)
 • Fagskoleutdanning, IT-driftskandidat, ettårig (554116)
 • Fagskoleutdanning, IT-prosjekt, IT-support konsulent, 8 måneder (554117)
 • Fagskoleutdanning, IT-prosjekt, IT-support konsulent, ettårig (554118)
 • Fagskoleutdanning, IT-prosjekt, IT-support tekniker, halvårig (554119)
 • Fagskoleutdanning, kjemi for frisørfaget, 10 studiepoeng (554162)
 • Fagskoleutdanning, kjemi for frisørfaget, 10 studiepoeng (554162)
 • Fagskoleutdanning, kommunikasjon i frisør- og hudpleierfaget, 10 studiepoeng (554161)
 • Fagskoleutdanning, kommunikasjon i frisør- og hudpleierfaget, 10 studiepoeng (554161)
 • Fagskoleutdanning, ledelse, økonomi og markedsføring for frisører, 10 studiepoeng (554163)
 • Fagskoleutdanning, ledelse, økonomi og markedsføring for frisører, 10 studiepoeng (554163)
 • Fagskoleutdanning, microsoft azure og microsoft 365, halvårig (554148)
 • Fagskoleutdanning, Microsoft certified system engineer, ettårig (554120)
 • Fagskoleutdanning, MS 365 App Maker and Administrator (554159)
 • Fagskoleutdanning, nettverk og IT-sikkerhet (554106)
 • Fagskoleutdanning, nettverk og IT-sikkerhet, toårig (554121)
 • Fagskoleutdanning, nettverk- og systemadministrasjon, 120 studiepoeng (554164)
 • Fagskoleutdanning, nettverk- og systemadministrasjon, 120 studiepoeng (554164)
 • Fagskoleutdanning, nettverks- og systemadministrasjon, ettårig (554122)
 • Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon med design, 1½-årig (554127)
 • Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon med design, 8 måneder (554128)
 • Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon med design, ettårig (554129)
 • Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon – Linux, 8 måneder (554123)
 • Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon – Linux, ettårig (554124)
 • Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon – Microsoft, ettårig (554125)
 • Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon – sikkerhet, ettårig (554126)
 • Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon, halvårig (554130)
 • Fagskoleutdanning, QA Programvaretesting, toårig (554175)
 • Fagskoleutdanning, QA Programvaretesting, toårig (554175)
 • Fagskoleutdanning, sceneteknisk produksjon (554166)
 • Fagskoleutdanning, sceneteknisk produksjon (554166)
 • Fagskoleutdanning, Secure Application Development and Deployment, halvårig (554156)
 • Fagskoleutdanning, Service Design (554174)
 • Fagskoleutdanning, Service Design (554174)
 • Fagskoleutdanning, systemadministrasjon – sikkerhet, toårig (554133)
 • Fagskoleutdanning, søkeroptimalisering og digital synlighet, ettårig (554171)
 • Fagskoleutdanning, søkeroptimalisering og digital synlighet, ettårig (554171)
 • Fagskoleutdanning, web- og multidesign, toårig (554136)
 • Fagskoleutdanning, webdesign, ettårig (554167)
 • Fagskoleutdanning, webdesign, ettårig (554167)
 • Fagskoleutdanning, webkandidat, ettårig (554137)
 • Teknisk fagskole, linje for EDB (554101)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.