Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Studiested Pilestredet

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

På masterstudiet i bygg- og konstruksjonsteknikk får du dybdekunnskaper og spesialisering innen fagområdene konstruksjonsteknikk og bygningsteknologi.

Konstruksjonsteknikk omhandler analyse, beregning og utforming av lastbærende konstruksjoner og konstruksjonssystemer. Byggteknikk omhandler analyse, beregning og utforming av selve bygningskroppen med fasader og klimaskjerm.

For å kunne dimensjonere og utforme nye og framtidsrettede byggverk, er det behov for kandidater med ingeniørfaglig kompetanse på mastergradsnivå (sivilingeniør) innen fagområdene byggteknikk og konstruksjonsteknikk som også har gode kunnskaper om klima- og miljøproblematikken relatert til fagområdet.