Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
120

Informasjon oppdatert

27. februar 2024.

Om studiet

Smart vannteknologi er masterspesialiseringen for deg som er interessert i å utvikle klimavennlig og bærekraftig urban vanninfrastruktur, og omfatter prosess og hydraulikk i ingeniørvitenskap, inkludert informatikk og dataanalyse med praktiske eksempler.

Smart vannteknologi gir kunnskap om smarte prosesser for behandling av vann og etablering av ledningssystemer.

Vann er en viktig ressurs for energi- og matproduksjon, og urbane vannsystemer representerer en av de største vannforurensingskildene globalt.

Implementering av «state-of-the-art», innovativ teknologi i stedet for konvensjonell ressurskrevende teknologi blir nøkkelen til å tilpasse seg i fremtiden.

Utviklingen mot en integrert kobling av urban infrastruktur, med datainnsamling, beslutningsstøtte og prosesskontroll gir behov for fagfolk innen smart vannprosess og infrastruktur.

Smart vannteknologi er en av fem spesialiseringer i master i bygg ved OsloMet. Med fullført utdanning får du tittelen Master of Science og kvalifiserer for tittelen sivilingeniør.

Learn more about the civil engineering master's degree on our English website.