Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
120

Informasjon oppdatert

27. februar 2024.

Om studiet

Geoteknikk er masterspesialiseringen for deg som er interessert i jordens mekaniske og fysiske egenskaper, og hvordan de påvirker bygninger, veier og andre konstruksjoner. Målet er å sikre at grunnforholdene er egnet for byggeprosjekter.

Geoteknikk er ingeniørfaglig behandling av materialer som jord og stein for å finne løsninger på ulike problemer, vanligvis knyttet til hydrologisk, geologisk og geofysisk teknikk.

Geoteknikk er aktuelt for byggingeniørfag, men også for gruveteknikk, petroleumsteknikk og offshore-konstruksjoner og fundamenter.

En geoteknisk ingeniør gjør mer stedsbaserte feltundersøkelser og laboratorietester for å klassifisere egenskapene til geomaterialer, enn i andre retninger innen byggingeniørfag.

Denne spesialiseringen gjør deg i stand til å håndtere oppgaver gjennom alle faser av geoteknisk dimensjonering; fra stedsundersøkelser og jordtesting til å foreslå tekniske løsninger og designvalidering, basert på solid teoretisk kunnskap.

Geoteknikk er en av fem spesialiseringer i master i bygg ved OsloMet. Med fullført utdanning får du tittelen Master of Science og kvalifiserer for tittelen sivilingeniør.

Learn more about the civil engineering master's degree on our English website.

Alle utdanninger innen