Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
120

Informasjon oppdatert

27. februar 2024.

Om studiet

Universell utforming av IKT er masterspesialiseringen for deg som vil utvikle brukergrensenitt som passer for flest mulig mennesker.

Denne utdanningen kan tas både på heltid og deltid.

I vårt raskt fremskridende digitale samfunn er det avgjørende at all elektronisk informasjon og alle elektroniske tjenester er tilgjengelig for alle, uavhengig av teknisk utstyr, situasjon og evne.

Ingen bør bli etterlatt mens resten av oss følger med på fremskrittene. Dette er en stor utfordring for IKT-infrastrukturen og tjenestene i samfunnet.

Vår verden krever kompetente IKT-eksperter som kan skape universelt utformede brukergrensesnitt som fungerer for alle.

Denne spesialiseringen gir deg en unik mulighet til å bli en slik ekspert.

Universell utforming av IKT er en av åtte spesialiseringer på masterstudiet i anvendt data- og informasjonsteknologi (ACIT) ved OsloMet.

Learn more about the applied computer and information technology master's degree on our English website.