Nøkkelinformasjon

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

REALFA

Poenggrenser 2021

  • 50.30 (primær)
  • 50.40 (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

194427

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Med en bioteknologibachelor kan du bidra til å løse mange av de utfordringene samfunnet har innenfor ernæring, næringsmiddel, medisin, ressursforvaltning og miljø. Du spiller dermed en viktig rolle for samfunnet, og det finnes store muligheter for fremtidig verdiskapning. Innovasjon og nytenkning er sentralt i studiet gjennom gruppearbeid, presentasjoner og laboratoriearbeid. Studiet benytter seg av gjesteforelesere fra næringslivet rundt campus til å gi deg innblikk i arbeidshverdagen og fremtidens muligheter. Du jobber selvstendig med innovasjon og nytenkning i bacheloroppgaven din, hvor du selv kan være med på å forme prosjekt og problemstilling.

Studiet har fokus på kjemiske og biologiske prosesser og analysemetoder, for eksempel integrasjon av naturvitenskap og ingeniørvitenskap. Hensikten er å oppnå kunnskap om anvendelse av organismer, celler eller deler av disse, til produkter, analyser eller innovasjon. Du får relevante ferdigheter og kjennskap til bioteknologiske applikasjoner innen industri og næring.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Bioteknologi