Masterstudium i bygg- og konstruksjonsteknikk - sivilingeniør favoritt ikon

Universitet og høgskole
På masterstudiet i bygg- og konstruksjonsteknikk får du dybdekunnskaper og spesialisering innen fagområdene konstruksjonsteknikk og bygningsteknologi.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Konstruksjonsteknikk omhandler analyse, beregning og utforming av lastbærende konstruksjoner og konstruksjonssystemer. Byggteknikk omhandler analyse, beregning og utforming av selve bygningskroppen med fasader og klimaskjerm.

For å kunne dimensjonere og utforme nye og framtidsrettede byggverk, er det behov for kandidater med ingeniørfaglig kompetanse på mastergradsnivå (sivilingeniør) innen fagområdene byggteknikk og konstruksjonsteknikk som også har gode kunnskaper om klima- og miljøproblematikken relatert til fagområdet.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet