Om videreutdanning og kurs

Ta mer utdanning for å oppdatere, endre eller formalisere kompetansen din.

Fem voksne mennesker sitter rundt et bord. På bordet ligger det pc, bøker og notatbøker. De studerer.

Ønsker du å studere ved siden av jobb kan du ta fleksible utdanninger på deltid. Det vil si at du kan studere uavhengig av tid, sted eller livsfase. Noen utdanninger kan tas på nett, mens andre er samlingsbaserte. Noen kombinerer nettundervisning med fysiske samlinger. 

Ulike studieformer

Nett

Er det et nettstudium foregår både undervisningen og innlevering av oppgaver via nett. Dette betyr at du kan delta i studiet hjemmefra, selv om undervisningen foregår i en annen by. Noen ganger må du delta i undervisningen på faste tidspunkter, og andre ganger kan du se på ferdiginnspilte filmer når det passer deg. Se oversikt over nettstudium.

Samlingsbasert 

En samlingsbasert utdanning betyr at deltakerne samles til et fastsatt antall fysiske samlinger i løpet av studietiden. Samlingene inneholder undervisning, samarbeid og eventuelt praktiske læringsaktiviteter. Samlingsbaserte utdanninger krever at du jobber selvstendig med studiene mellom samlingene. Se oversikt over samlingsbaserte studier.

Desentralisert

En desentralisert utdanning er et tilbud til de som bor langt unna lærestedet som tilbyr utdanningen. Da tilbys utdanningen fysisk, utenfor lærestedets vanlige campus. Se oversikt over desentraliserte studier.

Hvilket nivå er videreutdanning og kurs på?

En videreutdanning er ment å bygge videre på en grunnleggende kompetanse innenfor et fagområde. Det betyr at videreutdanning ikke er aktuelt for deg som ikke har en grunnutdanning. 

Grunnutdanning kan være yrkeskompetanse på videregående nivå som for eksempel fagbrev eller svennebrev, høyere yrkesfaglig utdanning på fagskolenivå, eller høyere utdanning fra universitet og høgskole. Dersom du ønsker å ta emner på bachelornivå må du ha videregående for å komme inn på emnet. For å ta emner på masternivå må du ha en relevant bachelor. Du kan lese mer om opptakskravene på den enkelte utdanning.

Dine rettigheter

Vil du ta utdanning mens du jobber kan du bli kjent med rettighetene dine her.

Her er noen oversikter over videreutdanninger etter bransje:

Barn, unge og utdanning:

Videreutdanning for lærere

Videreutdanning for yrkesfaglærere

Videreutdanning for barnehagelærere

Videreutdanning i psykosialt arbeid med barn og unge

Videreutdanning innen barnehage, skole - og utdanningsledelse

Se også Utdanningsdirektoratets oversikt over videreutdanning for lærere.

Helse og omsorg:

Videreutdanning innen helse og omsorg

Videreutdanning i rus og psykisk helsearbeid

Videreutdanning for fysioterapeuter

Videreutdanning i radiografi

Videreutdanning for sykepleiere

Sosialsektoren:

Videreutdanning i sosialt arbeid

Andre:

Videreutdanning i ledelse, organisasjon, administrasjon og økonomi

Videreutdanning for ingeniører

Videreutdanning innen musikk, dans og drama

Sist oppdatert: 17. januar 2024